Ρύθμιση για τις μεταβιβάσεις σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων & οικοπέδων στους δήμους ζητά η ΚΕΔΕ

 

Νομοθετική ρύθμιση για μεταβίβαση των σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων και των οικοπέδων στους δήμους ζητά η ΚΕΔΕ.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε όλους τους δήμους σχετικά με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των σχολείων. 

Το σύνολο των σχολικών κτιρίων έχει  ανεγερθεί με οικοδομικές άδειες του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ενώ η αρμοδιότητα για τη λειτουργία και τη συντήρηση όλων των σχολικών μονάδων έχει μεταφερθεί στους δήμους. 

Ωστόσο έχει διαπιστωθεί αδυναμία εύρεσης  του συνόλου των σχετικών φακέλων με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη έως αδύνατη η συγκέντρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών για να προβούν οι δήμοι στις δέουσες ενέργειες έργων, προμηθειών, υπηρεσιών πυροπροστασίας, πυρασφάλειας κ.λπ.

Για να ολοκληρωθεί λοιπόν η  μεταβίβαση των σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων-μονάδων-οικοπέδων στους δήμους θα πρέπει να υπάρξει άμεση νομοθετική ρύθμιση.

Ειδικότερα η ΚΕΔΕ προτείνει την εξής ρύθμιση:

 

Νεότερη Παλαιότερη