Πρόσληψη 10 καθαριστριών για το τμήμα Παιδείας του Δήμου Αγίας Παρασκευής

 

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Τμήματος Παιδείας και Δια βίου Μάθησης, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, διάρκειας μέχρι οχτώ (8) μήνες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 26/01/2021 έως και 27/01/2021

Μπορείτε να δείτε την σχετική απόφαση εδώ.

 

 

 

Νεότερη Παλαιότερη