Εντατικοποίησε τους ελέγχους στην αγορά η Περιφέρεια Αττικής

 

Εντατικούς ελέγχους σε φορείς, καταστήματα και επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο τη διανομή, παρασκευή και πώληση τροφίμων με στόχο την προστασία των καταναλωτών, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ζήτησε από τις αρμόδιες διευθύνσεις  ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.

Μετά το σχετικό αίτημα του Περιφερειάρχη οι αρμόδιες γενικές Διευθύνσεις, Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και  Κλιματικής Αλλαγής έχουν προβεί σε συγκεκριμένες οδηγίες προς τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα της Περιφέρειας προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η προστασία καταναλωτών και εργαζομένων. Στο πλαίσιο των ελέγχων προβλέπεται στενή συνεργασία και με τον ΕΦΕΤ.

Τα κλιμάκια ελέγχου των υπηρεσιών της Περιφέρειας εστιάζουν στις κατηγορίες εκείνες που παρατηρείται αυξημένη διακίνηση τροφίμων λόγω εορτών (επιχειρήσεις εστίασης με διανομή «takeaway», «delivery», επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων κ.λπ.). Οι έλεγχοι που διενεργούνται αφορούν στην ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και στη διάθεσή τους στους καταναλωτές.   

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι Γενικές Διευθύνσεις καλούν τις υπηρεσίες να κοινοποιήσουν τα αποτελέσματά τους (αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία επιχείρησης/δραστηριότητας, διαπιστωθείσες παραβάσεις, επιβληθείσες διοικητικές ποινές), συγκεντρωτικά ανά Γενική Διεύθυνση προκειμένου να γίνει χαρτογράφηση και να αξιοποιηθούν για τη μείωση των παραβάσεων.  

Όπως επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, η Περιφέρεια Αττικής, από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης του Covid -19, έχει λάβει μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού, προσαρμόζοντας τη λειτουργία των υπηρεσιών της ώστε να διασφαλιστεί, η εξυπηρέτηση των πολιτών, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία τους.


 

 

Νεότερη Παλαιότερη