Γ. Σταθόπουλος: Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη - Η Δημοτική Αρχή προχωρά σε πολιτική εκτροπή;

 

Πληροφορούμαστε ότι στο Δημαρχείο, δυστυχώς, ετοιμάζονται να παρανομήσουν. Τους καλώ να λειτουργήσουν νόμιμα και να στείλουν στην Αποκεντρωμένη ΜΟΝΟ την απόφαση Τεχνικού Προγράμματος που πλειοψήφησε! Για την ιστορία: Καταθέσαμε εγκαίρως, οι τρεις παρατάξεις, την πρόταση μας στην Οικονομική και την Τεχνική Υπηρεσία, ανώτεροι υπάλληλοι των οποίων παρέστησαν στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ουδεμία παρατήρηση προέκυψε επι της πρότασης μας όπως και ουδεμία διαδικαστική ένσταση από καμία πλευρά. Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε, πήρε απόφαση και διέκοψε για να ενσωματωθεί το νέο Τεχνικό Πρόγραμμα στον Προϋπολογισμό. Όσον αφορά την Τεχνική Υπηρεσία στο μόνο που γνωμοδοτεί είναι στα συνεχιζόμενα έργα. Σε άλλη περίπτωση και η πρόταση Δημάρχου μετά την ενσωμάτωση νέων έργων είναι παράνομη.


Θα παρακαλούσα να σταματήσουν τις πονηριές και τις παρανομίες γιατί θα διασυρθούν.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

πρ. Δήμαρχος

Γιατρός

Δημ. Σύμβουλος

Επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης

ΝΙΚΗ των Πολιτών Αγ. Παρασκευής”

Νεότερη Παλαιότερη