Κάλεσμα του Δήμου Αγίας Παρασκευής προς τους νέους να πλαισιώσουν την «Ομάδα Εθελοντών Νεολαίας»

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την απόφαση του να δημιουργήσει «Ομάδα Εθελοντών Νεολαίας», η οποία στόχο θα έχει την ανιδιοτελή και χωρίς αντάλλαγμα προσφορά προς τους συμπολίτες μας.

Καλεί πολίτες ηλικίας 18-35 να συμβάλουν και να στηρίξουν την απόφαση αυτή αλλά και να ενταχθούν στην Ομάδα Εθελοντών Νεολαίας, ώστε να ασχοληθούν ενεργά σε δράσεις του δήμου και των δράσεων της Αντιδημαρχίας Νεολαίας.

Θα λειτουργήσει Γραφείο Εθελοντισμού στην Αντιδημαρχία Νεολαίας, υπό την εποπτεία του Γραφείου Δημάρχου.

Το εύρος δραστηριοτήτων του Γραφείου Εθελοντισμού επεκτείνεται σε διάφορους τομείς, όπως ο Πολιτισμός, το Περιβάλλον, η Εκπαίδευση και η Κοινωνική Μέριμνα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σχετική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αντιδημάρχου νεολαίας n.zompolas@agiaparaskevi.gr, με βασικά στοιχεία επικοινωνίας, προαιρετικές πληροφορίες επιλογής δράσεων και ενδιαφέροντος.

«Ο εθελοντισμός είναι πολιτισμός»

Για την δημιουργία «Ομάδας Εθελοντών Νεολαίας» μίλησε ο αντιδήμαρχος Νεολαίας, Νίκος Ζόμπολας.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Οι Έλληνες έχουμε αποδείξει ότι η αλληλεγγύη και η προσφορά είναι αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού μας. Ειδικά οι δημότες μας έχουν αποδείξει ότι είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν και να προσφέρουν ανιδιοτελώς.

Ο Εθελοντισμός προσδίδει ηθική ικανοποίηση στη ζωή μας, συμβάλλει καθοριστικά στην ψυχολογική μας υγεία και στοχεύει στην ευημερία των συνανθρώπων μας και του συνόλου της Κοινωνίας.

Θα συνεργαστούμε με άλλες εθελοντικές οργανώσεις, με την Κοινωνική Επιτροπή του δήμου και θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης εθελοντών.

Όσα άτομα ενταχθούν στην Ομάδα Εθελοντών του δήμου θα τύχουν πλήρους ενημέρωσης, προσωπικής καθοδήγησης και απόκτησης συστατικής επιστολής από τον δήμαρχο για την προϋπηρεσία προσφοράς τους.

Θα έχουν τη δυνατότητα να αποδεχθούν ή και να απορρίψουν οποιαδήποτε εθελοντική εργασία τους ανατεθεί. Επίσης, διατηρούν το δικαίωμα να τερματίσουν τις υπηρεσίες τους ως Εθελοντές, όποτε επιθυμούν.

Παροτρύνουμε τους συνδημότες μας να βιώσουν τη χαρά της εθελοντικής προσφοράς δηλώνοντας συμμετοχή».

Νεότερη Παλαιότερη