Πρόσληψη 3 ατόμων με 8μηνη σύμβαση στο Δήμο Αγίας Παρασκευής


Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  για  την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Εσόδων, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες, προκειμένου  να  καλύψει  έκτακτες  ανάγκες  για  την  άμεση  λήψη  προληπτικών  ή κατασταλτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της Δημόσιας Υγείας, εξαιτίας της πανδημίας από τον COVID-19, ως εξής:


-Τριών (3) Εργατών Νεκροταφείου (ΥΕ)

Οι  ενδιαφερόμενοι    μπορούν  να  υποβάλλουν απλή  αίτηση με  συνημμένα  τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά    στη    διεύθυνση    ηλεκτρονικού    ταχυδρομείου dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr, είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου (αυστηρά κατόπιν ραντεβού) στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίας Παρασκευής, Λεωφ. Μεσογείων 415-417, Σ.Κ. 15343, Αγία Παρασκευή Ν. Αττικής.

Πληροφορίες: Φράγκος Φλωρέντιος και Μάνδρου Ελένη στο τηλ.  2132004565.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 14/12/2020 έως 15/12/2020.
 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.
 
 
Νεότερη Παλαιότερη