Έρχονται οι Εξυπνοι Αυτοκινητόδρομοι - Από το 2025 διόδια ανάλογα με ρύπους - χιλιόμετρα


Έξυπνοι αυτοκινητόδρομοι, αναλογικά (ανά χιλιόμετρο) διόδια ανάλογα με τους ρύπους που εκπέμπει το όχημα, ψηφιοποίηση των εγγράφων οδήγησης, έξυπνη διαχείριση κυκλοφορίας και αισθητήρες στις πόλεις προβλέπει μεταξύ άλλων «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού» που ανάρτησε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα έχουν ολοκληρωθεί έως το 2025!

Μάλιστα το Υπουργείο καλεί τους κοινωνικούς φορείς αλλά και τους πολίτες να συμμετέχουν στη διαβούλευση για την ψηφιακή Ελλάδα στο site https://digitalstrategy.gov.gr/.

Η διαβούλευση θα διεξαχθεί μέσω του opengov.gr και θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59. Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλείται να συμμετάσχει, καταθέτοντας τις προτάσεις του, κάθε κοινωνικός εταίρος και ενδιαφερόμενος (π.χ. ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, συλλογικοί φορείς που εκπροσωπούν την αγορά Πληροφορικής και Επικοινωνιών, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, κ.α.).

Σχετικά με τις υποδομές και τις μεταφορές, η Ψηφιακή Βίβλος, κυριολεκτικά ανατρέπει τα πάντα και η ψηφιοποίηση αναμένεται να επικρατήσει σε όλα τα πεδία εφαρμογής.

Τα έργα που περιλαμβάνει η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τις Υποδομές και τις Μεταφορές έως το 2025 είναι:

-Απλοποίηση των διαδικασιών του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών
-Απλοποίηση & Ψηφιοποίηση της έκδοσης αδειών οδήγησης
-Απλοποίηση & Ψηφιοποίηση της μεταβίβασης οχημάτων
-Αναβάθμιση Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών ΣΕΣΟ (Point System)
-Απλοποίηση διαδικασιών έκδοσης καρτών ψηφιακού ταχογράφου
-Ανάπτυξη μηχανογραφικού συστήματος για την ηλεκτρονική καταγραφή και διαχείριση κυρώσεων μεταφορικών επιχειρήσεων ή διαχειριστών
-Μηχανογραφική εφαρμογή για τη διεκπεραίωση και παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης διεθνών γραμμών λεωφορείων
-Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης μητρώου οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος
-Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Αδειών Υδατοδρομίων (ΗΣΠΑΥ)
-Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τηλεματική και Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε.)
-Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στις αστικές συγκοινωνίες
-Έξυπνοι Αυτοκινητόδρομοι
-Δίκτυα αισθητήρων
-Έξυπνοι Σηματοδότες
-Κόμβος συλλογής δεδομένων από διασυνδεδεμένα οχήματα, και παραχωρησιούχους για δράσεις έξυπνης κινητικότητας
-Σύστημα Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων
-Μητρώο Κατασκευαστών Δημοσίων Έργων
-Εθνικό Μητρώο Υποδομών με στόχο τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση των υποδομών
-Έξυπνες Γέφυρες
-Μητρώο Μηχανημάτων Έργου
-Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή, το συντονισμό και παρακολούθηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ
-Επέκταση εγκατάστασης Δικτύου Οπτικών Ινών στην Εγνατία Οδό
-Ηλεκτρονικά Διόδια
-Προσωρινή άδεια οδήγησης

Έξυπνοι Αυτοκινητόδρομοι

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των διασυνοριακών δρόμων 5G θα αναπτυχθεί δίκτυο νέας γενιάς για την υποστήριξη της ασφαλούς και αυτοματοποιημένης οδήγησης. Υπηρεσίες που πιλοτικά μπορούν να υποστηρίζονται σε αυτούς τους οδικούς άξονες θα είναι η προσαρμογή διοδίων ανάλογα με τους ρύπους εκπομπής, η άμεση ενημέρωση του οδηγού για θέματα ασφάλειας στο οδικό δίκτυο, η δημιουργία της υποδομής που θα εξυπηρετήσει την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για διασυνοριακά ταξίδια, κ.λπ. Τα δεδομένα που θα παράγονται από τους αισθητήρες θα είναι διαθέσιμα ανοικτά σε πραγματικό χρόνο από εθνική υποδομή αποθετηρίου, σύμφωνα με τα πρότυπα του σημασιολογικού ιστού, με σκοπό την αξιοποίησή τους από τρίτους σε εφαρμογές έξυπνης κινητικότητας.

Ηλεκτρονικά διόδια

Το σύστημα θα επιτρέψει την ηλεκτρονική χρέωση διοδίων οχημάτων που κινούνται σε αυτοκινητοδρόμους όλης της ελληνικής επικράτειας με αναλογικότητα ως προς την διαδρομή που διανύουν εντός αυτών διασφαλίζοντας την εφαρμογή ενός δικαιότερους μοντέλου χρέωσης με βάση την πραγματική χρήση του οδικού δικτύου από κάθε όχημα. Επιπλέον λόγω του ότι η χρέωση των διοδίων θα γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα με αξιοποίηση τεχνολογικών αναγνώρισης οχημάτων και πληρωμή τους με ψηφιακά μέσα πληρωμών (κάρτες, τραπεζικοί λογαριασμοί, κ.λπ.) διευκολύνεται η διέλευση των οχημάτων εντός των αυτοκινητοδρόμων με ελεύθερη ροή χωρίς στάσεις και καθυστερήσεις, βελτιώνεται η εξυπηρέτηση των οδηγών, η ασφάλεια των οικονομικών συναλλαγών και η εφαρμογή των συμβάσεων παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων σε ότι αφορά την εκκαθάριση συναλλαγών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών (δημοσίου και παραχωρησιούχων).

Δίκτυα αισθητήρων

Το έργο θα πραγματοποιείται σε συνεργασίας με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αφορά την πιλοτική ανάπτυξη δικτύων αισθητήρων σε περιοχές με θέσεις ελεύθερης ή ελεγχόμενης στάθμευσης, σημεία ενδιαφέροντος, αστικό οδικό δίκτυο, κ.λπ. Τα δεδομένα που θα παράγονται από τους αισθητήρες θα είναι διαθέσιμα ανοικτά σε πραγματικό χρόνο από εθνική υποδομή αποθετηρίου σύμφωνα με τα πρότυπα του σημασιολογικού ιστού με σκοπό την αξιοποίησή τους από τρίτους σε εφαρμογές διαχείρισης της στάθμευσης, έξυπνης κινητικότητας και έξυπνης πόλης.

Έξυπνοι Σηματοδότες

Με βάση τη διεθνή εμπειρία, η αξιοποίηση προσαρμοζόμενων συνεργαζόμενων συστημάτων για το συντονισμό των φωτεινών σηματοδοτών βελτιώνει σημαντικά τον κυκλοφοριακό φόρτο και την οδική ασφάλεια. Οι σημερινές δυνατότητες αξιοποίησης των δεδομένων από αισθητήρες δίνουν την ευκαιρία για βελτιωμένη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Για το σκοπό αυτό τα υφιστάμενα συστήματα ρύθμισης της κυκλοφορίας πρόκειται να αναβαθμιστούν και να υποστηρίζονται από υποδομές αισθητήρων και καμερών ώστε προηγμένα μοντέλα και αλγόριθμοι να μπορέσουν να εφαρμοστούν και να λειτουργήσουν στην πράξη βελτιώνοντας και τη ποιότητα ζωής στις πόλεις μας.

ypodomes.com

Νεότερη Παλαιότερη