Η Νέα Αρχή για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του 2021


Ολοκληρώσαμε με επιτυχία, με διαβούλευση, με συζήτηση και με διάθεση συνεργασίας, με γνώμονα το συμφέρον της πόλης μας, την επεξεργασία της κοινής εναλλακτικής πρότασης για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του 2021.

Παρά την άρνηση του Δημάρχου και άλλων παρατάξεων, συμμετείχαμε σε μία ανοιχτή και ουσιαστική συζήτηση, χωρίς τακτικισμούς και προκαταλήψεις, αλλά και χωρίς διάθεση κατεδάφισης της πρότασης της δημοτικής αρχής, σεβόμενοι παράλληλα τις απόψεις όλων, ακόμη και αυτών που δεν συμμετείχαν, αλλά είχαν διατυπώσει προτάσεις. Καταλήξαμε σε ένα αποτέλεσμα που πραγματικά μπορεί να ενώσει και να ψηφισθεί από όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Η τελική πρόταση, με τεχνοκρατική και ρεαλιστική αντίληψη, συνθέτει,  βελτιώνει, προστατεύει την νομιμότητα και αξιοποιεί κατά το δυνατόν τα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα όπως αυτά παρουσιάζονται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
 
Ευχαριστούμε δημόσια όλα τα στελέχη των τριών παρατάξεων που συνέβαλαν, παρά τις δυσκολίες και τις διαφορές που υπάρχουν, στην κοινή προσπάθεια να δώσουμε ένα ουσιαστικό μήνυμα ενότητας και προοπτικής, που τόσο ανάγκη έχει ο Δήμος μας αυτή την περίοδο.

 
ΝΕΑ ΑΡΧΗ 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Νεότερη Παλαιότερη