Γιώργος Οικονόμου: Μοναδική ευκαιρία να λυθεί το πρόβλημα του Ο.Τ. 118 μέσω Πράσινου Ταμείου

 

Με τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου κ. Στάθη Σταθόπουλο είχε σήμερα πολύ εποικοδομητική συζήτηση ο επικεφαλής της Νέας Αρχής Γιώργος Οικονόμου, για πολλά θέματα και ιδιαίτερα για τα προγράμματα που ενδιαφέρουν τον Δήμο μας. Παρέδωσε γραπτώς αρκετές προτάσεις γενικότερου ενδιαφέροντος, αλλά εστίασε στο θέμα της απαλλοτρίωσης του Ο. Τ. 118, εξηγώντας ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις για ένταξη σε ενεργά προγράμματα του Ταμείου, όπως:   

- Απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων

- Δέσμευση πίστωσης αρθεισών απαλλοτριώσεων κοινόχρηστων χώρων

 Ο Πρόεδρος άκουσε με ενδιαφέρον και πολύ θετική άποψη, αναμένοντας τις προτάσεις του Δήμου για περαιτέρω ενέργειες. Είναι επομένως επιτακτική ανάγκη η δημοτική αρχή και όλες οι παρατάξεις που έχουν πάρει θέση στο θέμα της απαλλοτρίωσης του Ο. Τ. 118 να ανταποκριθούν θετικά και να στηρίξουν την προσπάθεια.

Ένα πρόβλημα που ταλανίζει την πόλη μας και ιδιαίτερα τον Τσακό περισσότερο από είκοσι χρόνια, πρέπει επιτέλους να λυθεί. Είναι μοναδική ευκαιρία που δεν πρέπει να την χάσουμε.

Ας αφήσουμε κατά μέρος τις διαφορές που ανακυκλώνουν την διαχρονική κωλυσιεργία, και ας πάρουμε αποφάσεις με διαπαραταξιακή συναίνεση, επιβεβλημένη σε θέματα πολιτισμού και πρασίνου που θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης μας και θα ανακουφίσουν τα οικονομικά του Δήμου. Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να βοηθήσουμε και να συμμετέχουμε όλοι.

Η Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή έχει επεξεργαστεί και προωθεί συγκεκριμένες προτάσεις που μπορεί να τις εξειδικεύσει περαιτέρω. Αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση και βούληση να ακούμε, να μελετάμε και να δίνουμε λύσεις σε κρίσιμα θέματα.

 

ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Νεότερη Παλαιότερη