Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη μέσω τηλεδιάσκεψης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ευπρεπεία Καψοκεφάλου, προσκαλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους, σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 11.11.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 με θέματα:

1. Λήψη απόφασης για την κάλυψη από ιδίους πόρους του επιπλέον πόσου από τη χρηματοδότηση του έργου: «ΝΕΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 328» βάσει της έγκρισης του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

2. Λήψη απόφασης «Περί μακροχρόνιας μίσθωσης, από το Δήμο, ακινήτου στην περιοχή ‘’Τσακού’’ για την κατασκευή και λειτουργία σ’ αυτό βρεφονηπιακού σταθμού» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

3. Δημιουργία Κοινωνικής Δομής Στήριξης Νεολαίας Δήμου Αγίας Παρασκευής «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Πολυχώρος Νεολαίας) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Ζόμπολας).

4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 390/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμού των κριτηρίων ένταξης των πολιτών στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Κωβαίος - Ντούσκος).

5. Λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού μίσθωσης του Γιαβάσειου κατόπιν αιτήματος του αναδόχου και της εισήγησης της επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης (εισήγηση: Γεν. Γραμ. Δρ. Μ. Κύρκος).

6. Λήψη απόφασης “Περί συνέχισης της εκκαθάρισης, της, υπό εκκαθάριση, τελούσας δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Πολιτιστική Επιχείρηση Δήμου Αγίας Παρασκευής» (ΚΟΙΠΕΔΑΠ), που προήλθε από μετατροπή, της πρώην αμιγούς δημοτικής επιχείρησης «Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση Αγίας Παρασκευής (ΔΗΠΕΑΠ), για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

7. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021– 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).

8. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού
έτους 2021– 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Λέκκας).

9. Επιστροφή χρηματικού ποσού, λόγω λάθους χρέωσης διαφοράς ορόφων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).

10. Αντικατάσταση και εκ νέου εκλογή αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) για την παράταξη «Νίκη των Πολιτών Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Μεσσηνίας 13, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Πίνδου 13, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

13. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για την ασφαλή επιβίβαση-αποβίβαση σε Νηπιαγωγεία του Δήμου μας (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

14. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης επί της οδού Αποστόλου Παύλου 5, για αποκλειστική χρήση για οχήματα του Προξενείου Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Σρι Λάνκα (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

15. Λήψη απόφασης χωροθέτησης μίας θέσης στάθμευσης επί της οδού Γαρυττού 80, για αποκλειστική χρήση από οχήματα έκτακτης ανάγκης και διάβασης πεζών επί της οδού Γαρυττού 82 (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. - Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

Νεότερη Παλαιότερη