"Ανάσα" ρευστότητας στον Δήμο Αγίας Παρασκευής για κάλυψη αναγκών που προκάλεσε η πανδημία

 

Το υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε την επιχορήγηση των Δήμων της χώρας προς κάλυψη αναγκών τους που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο κατανέμει συνολικό ποσό ύψους 50.000.000,00 € στους Δήμους της χώρας, για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορονοϊού και για τον περιορισμό της διασποράς του, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές τους ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους.

Από την παραπάνω κατανομή του συνολικού ποσού ο Δήμος Αγίας Παρασκευής θα λάβει το ποσό των: 267.210,63€.

Νεότερη Παλαιότερη