Πρόσληψη 6 ατόμων στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής


Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, διάρκειας μέχρι οχτώ (8) μήνες ως εξής:

-Έξι (6) Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ)

Οι  ενδιαφερόμενοι    μπορούν  να  υποβάλλουν απλή  αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο μέσω του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr.

Πληροφορίες: 2132004565 (Φράγκος Φλωρέντιος και Μάνδρου Ελένη).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 26/11/2020 έως 02/12/2020.

 Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Νεότερη Παλαιότερη