Περιφέρεια Αττικής: 6.700.000€ για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, μέσω συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας

frycyk01 / pixabay
Εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Αττική» 2014-2020 πράξεις δημόσιας δαπάνης 6,7 εκ. ευρώ για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, μέσω συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής

Γ. Πατούλης: «Στο επίκεντρο των πολιτικών της Περιφέρειας Αττικής η επένδυση στις καινοτόμες λύσεις σε όλους τους τομείς»

Στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» εντάσσονται έξι πράξεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (Clusters) στην Περιφέρεια Αττικής (ΑΔΑ: ΩΝΦ57Λ7-287, https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9D%CE%A657%CE%9B7-287 ).

Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη, εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» πράξεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 6,7 εκ. (επιλέξιμη δαπάνη 3,54 εκ. ευρώ) οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Αναλυτικά οι πράξεις που εντάσσονται στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020»:

Ανάπτυξη και λειτουργία του Greek Fintech Cluster
Asklepieia Cluster Καινοτομίας για τον Ιατρικό Τουρισμό
This is Athens City Card
Ανάπτυξη Δικτύου Καινοτομίας για τη Ναυτιλία και την Ναυπηγοεπισκευή
Συνεργατικός σχηματισμός για την αυτοματοποίηση διαδικασιών συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ & πολιτών με τεχνολογία blockchain
Συνεργατικός Σχηματισμός Συμπληρωματικής και Ολιστικής Ιατρικής

Επισημαίνεται ότι οι ως άνω συνεργατικοί σχηματισμοί δραστηριοποιούνται στους τομείς της εγκεκριμένης Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και συγκεκριμένα στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, της Δημιουργικής Οικονομίας και της Βιώσιμης Οικονομίας των αναγκών.


Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε σχετικά:

«Η επένδυση στις καινοτόμες λύσεις σε όλους τους τομείς παραμένει στο επίκεντρο των πολιτικών της Περιφέρειας Αττικής. Αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως οι πόροι του ΕΣΠΑ 2014-2020, περνάμε σε μία νέα, καινοτόμα εποχή για την Αττική, μέσω συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας που ως πρωταρχικό στόχο έχουν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Με τις νέες πράξεις που εντάσσονται στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020», προωθούμε την ανάπτυξη και τη λειτουργία του ελληνικού Fintech Cluster, επενδύουμε στον ιατρικό τουρισμό αλλά και στην ολιστική ιατρική, προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις στη ναυτιλία αλλά και προωθούμε τη χρήση τεχνολογίας blockchain για τη συνεργασία ΜΜΕ και πολιτών. Είμαστε έτοιμοι για την Αττική του μέλλοντος, εξασφαλίζοντας την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε όλη την Περιφέρεια».

Νεότερη Παλαιότερη