Πρόσληψη 40 ατόμων στην καθαριότητα του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  για  την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων, συνολικού αριθμού σαράντα (40) ατόμων, διάρκειας μέχρι οχτώ (8) μήνες ως εξής:


-Τριάντα(30) Εργάτες Καθαριότητας (ΥΕ)

-Έξι(6) Οδηγοί Κατηγορίας Γ’ (ΔΕ)κατόχων ΠΕΙ και κάρτας ψηφιακού ταχογράφου

-Τέσσερις(4) Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (ΔΕ) με κατηγορίες διπλώματος 1.3 ή 2.5 ή 4.1


 
Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν  να υποβάλλουν απλή  αίτηση με  συνημμένα  τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά μόνο μέσω του ηλεκτρονικού   ταχυδρομείου: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr.

Πληροφορίες: 2132004565 (Φράγκος Φλωρέντιος& Μάνδρου Ελένη).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 26/11/2020 έως και 02/12/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ανακοίνωση εδώ.
Νεότερη Παλαιότερη