«Νίκη των Πολιτών»: Προτάσεις για το τεχνικό πρόγραμμα του 2021


Ως Δημοτική αρχή την περίοδο 2014-2019 εκπονήσαμε πενταετή στρατηγικό  σχεδιασμό με μία συνεκτική, ολιστική και ταυτόχρονα λεπτομερή ανάλυση για την Αγία Παρασκευή με σκοπό την ισόρροπη και ταυτόχρονα βιώσιμη ανάπτυξή της.

Στα πλαίσια αυτά και με την ταυτόχρονη υλοποίηση των δημοπρατημένων από την Δημοτική μας αρχή έργων, που παρουσιάζουν καθυστέρηση ολοκλήρωσης, προτείνουμε να προστεθούν έργα στο Τεχνικό πρόγραμμα που συνδυάζουν τόσο το οραματικό σχέδιο που αποτυπώθηκε στο στρατηγικό σχεδιασμό 2015-2019 καθώς και την ανάγκη βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών.
 
Έτσι, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή σας, καταθέτουμε ενδεικτικό πίνακα έργων και μελετών που προτείνουμε να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό: 

1. Κατασκευή κλειστού προπονητηρίου. Το κόστος εξαρτάται από την θέση και τον τρόπο κατασκευής.
2. Εργολαβία επισκευών και αποκαταστάσεων πεζοδρομίων και συναφών εργασιών. Προτείνεται εργολαβία διετούς διάρκειας 2021-2022, με μεγάλο προϋπολογισμό ανάλογη με αυτή των ετών 2017-2018.
3. Επέκταση του γηπέδου ποδοσφαίρου στο πάρκο «Στ. Κώτσης» όταν ολοκληρωθει η τρέχουσα εργολαβία και χωρίς παρεμπόδιση δημιουργίας αθλητικού χώρου στην υπόλοιπη έκταση.
4. Έναρξη κατασκευών στο Αθλητικό κέντρο Πευκακίων.
5. Μελέτη ολοκλήρωσης του υπάρχοντος ημιτελούς κολυμβητήριου.
6. Τοποθέτηση επιπλέον συστημάτων υπογειοποιημενων κάδων απορριμμάτων
7. Μελέτη χωροθέτησης και προμελέτη για τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις στο κληροδότημα Ασημακόπουλου.
8. Ολοκλήρωση της υπάρχουσας προμελέτης για τη ελεγχόμενη στάθμευση.
9. Αποκατάσταση του κληροδοτήματος Κουτσούκου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί βάσει των όρων της διαθήκης.
10. Εργολαβία ασφαλτοστρώσεων.
11. Εργολαβία μεγάλη για προβλήματα Σχολικών συγκροτημάτων. Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
πρ. Δήμαρχος
Γιατρός
Δημ. Σύμβουλος
Επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης
“ΝΙΚΗ των Πολιτών Αγ. Παρασκευής”
 
 
Νεότερη Παλαιότερη