Νέα Αρχή: Δήμος παραδομένος σε εταιρείες

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι ο ΠΑΟΔΑΠ ανέθεσε εξ ολοκλήρου σε εταιρείες, την παροχή εργαζομένων στα προγράμματα αθλητισμού, εργαστηρίων τέχνης και ωδείου. Παρέδωσε μάλιστα ως «προίκα» στις εταιρείες, τους εργαζόμενους της περσινής περιόδου με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Διαφωνούμε ριζικά και επί της αρχής με αυτή την λογική η οποία ζημιώνει τον Δήμο.

Η Διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ δεν άφησε όμως άλλη επιλογή και εκβιαστικά έφερε το θέμα προς ψήφιση, αφού μεθοδευμένα δεν έκανε τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να εξασφαλίσει την έγκριση διαδικασίας των προσλήψεων από το ίδιο το Νομικό Πρόσωπο. Καθησύχασε μάλιστα τους εργαζόμενους λέγοντας ότι θα αναπληρώσει το χαμηλό ωρομίσθιο με άλλο τρόπο και προφανώς με «μη σύννομες διαδικασίες!!!»

Εξηγήσαμε αναλυτικά στον Πρόεδρο του ΠΑΟΔΑΠ παρουσία του αρμόδιου διευθυντή, ότι η απόφαση αυτή πάσχει νομιμότητας σε πολλά σημεία τα οποία πρέπει να διορθωθούν στην κατάρτιση των συμβάσεων και να μην επαναληφθεί στο μέλλον αυτή η διαδικασία συνολικής παροχής εργαζομένων μέσω εταιρειών. Η θετική ψήφος της εκπροσώπου της παράταξής μας, αφορά στην λειτουργία των δραστηριοτήτων και στην υλοποίηση των προγραμμάτων του ΠΑΟΔΑΠ αφού σε περίπτωση καταψήφισης, δεν θα υπήρχε για την τρέχουσα περίοδο εναλλακτική δυνατότητα προσλήψεων από το Νομικό Πρόσωπο.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ έδωσε προφορικές διαβεβαιώσεις για λογαριασμό των εταιρειών, που δεν απορρέουν όμως από την μελέτη και τα κείμενα των συμβάσεων, γεγονός που αποδεικνύει στην πράξη αυτό που καταλαβαίνουν όλοι. Οι εταιρείες υποκαθιστούν τον Δήμο και ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου μιλά για λογαριασμό τους. Οι εργαζόμενοι εξαναγκάζονται σε πλήρη εξάρτηση από τις εταιρείες και την Διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ που …συνεννοείται και τους διαχειρίζεται μέσω αυτών. Στις 10 Οκτωβρίου μάλιστα ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ κάλεσε τους περσινούς εργαζόμενους ορισμένου χρόνου σε νέα συνάντηση και τους διαβεβαίωσε ότι θα «θα πάρουν τα ίδια χρήματα με πέρισυ, αρκεί να εργαστούν μέσω των συγκεκριμένων εταιρειών» ενώ η πραγματικότητα είναι ότι εκβιαστικά υποχρεώνονται να υπογράψουν συμβάσεις με τις εταιρείες με το ελάχιστο ωρομίσθιο.

Ας εξηγήσει ο Δήμαρχος:

1. Γιατί οι δημότες επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ + Εργολαβικό Κέρδος 10% + Διαχειριστικά Έξοδα 5% ενώ ταυτόχρονα το ωρομίσθιο των καθηγητών μειώνεται στα 6,5 περίπου ευρώ ( λιγότερο από το μισό όσων εισέπρατταν).

2.Ποιός θα πάρει την ευθύνη της υπογραφής «μη νόμιμων παραστατικών» από την οποία θα επωφεληθούν και οι εταιρείες χωρίς να κάνουν τίποτε; Γνωρίζουν άραγε τι σημαίνει αυτό;

3. Πως διασφαλίζεται το αδιάβλητο των «διαδικασιών πρόσληψης» μέσω εταιρειών, αφού αυτές δεν δεσμεύονται από την μοριοδότηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και προσόντων;

4. Λειτούργησε ο ανταγωνισμός στην διαγωνιστική διαδικασία επιλογής εταιρειών ή ήταν για το θεαθήναι με προαποφασισμένο το αποτέλεσμα; Προσήλθαν μόνο οι εταιρείες που εξασφάλισαν προνομιακά την «προίκα» του ΠΑΟΔΑΠ και ήταν διαφορετικές ή πίσω από άλλους τίτλους «κρύβεται» το ίδιο πρόσωπο;

Η μεθόδευση αυτή της Δημοτικής Αρχής και η προκαλούμενη στους δημότες πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, προφανώς και χρήζουν διερεύνησης από τα ελεγκτικά όργανα.

Επιβάλλεται επίσης και οι λοιπές παρατάξεις να πάρουν ξεκάθαρη θέση για το μεγάλο αυτό ζήτημα.

Το ότι δηλαδή ο Δήμος / Δημότες πληρώνουν περισσότερο, οι καθηγητές αμείβονται λιγότερο και οι εργαζόμενοι παρέχονται και προσλαμβάνονται εκβιαστικά από τις συγκεκριμένες εταιρείες που αμείβονται πλουσιοπάροχα για υπηρεσίες που μέχρι τώρα προσέφεραν οι υπάλληλοι του ΠΑΟΔΑΠ και του Δήμου. Επί πλέον οι εργαζόμενοι παρέχονται χωρίς διαδικασίες που να διασφαλίζουν το αδιάβλητο.

ΝΕΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Νεότερη Παλαιότερη