Μόλις κινήθηκε ο Δήμος για έκπτωση του εργολάβου, άρχισε να τρέχει το έργο στην πλατεία

φωτο αρχείου
Όπως ανέφερε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Βασίλης Ζορμπάς, ο Δήμος κινήθηκε για την έκδοση ειδικής πρόσκλησης  η οποία στο τέλος θα κατέληγε στην έκπτωση του εργολάβου στα έργα της πλατείας, όπου υπήρχε συμβατική υποχρέωση 18 μηνών.

Σύμφωνα με το hellaskps.gr, σκοπός αυτής της πράξης είναι η σύννομη έκδοση Ειδικής Διαταγής, Ειδικής Πρόσκλησης και στη συνέχεια ακολουθεί η Έκπτωση του Αναδόχου μίας εργολαβίας, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, προκειμένου να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου.

Ωστόσο τονίστηκε, ότι φαίνεται πως τρόπον τινά υπήρξε ενημέρωση στον εργολάβο, ο οποίος το τελευταίο διάστημα άρχισε να κινείται με ταχείς ρυθμούς για την αποπεράτωση του έργου.

Νεότερη Παλαιότερη