Στα σκαριά το “Κέντρο Στήριξης Νεολαίας” στην Αγία Παρασκευή

Προχωρούμε στην δημιουργία μιας νέας κοινωνικής δομής στον Δήμο μας, το «ΚΕΝΤΡΟ Στήριξης ΝΕΟΛΑΙΑΣ» και το εισηγούμαι προς ψήφιση στο ΔΣ, στις 27/10/2020.

Θεωρούμε τους ΝΕΟΥΣ μας δυναμική κοινωνική ομάδα, που δεν έχει ενταχθεί σε δράσεις στήριξης της και θα προσπαθήσουμε να την ενισχύσουμε πολύπλευρα, με ενίσχυση εργασίας, ψυχολογικής υποστήριξης, επιστημονικής επιμόρφωσης, επαγγελματικής αποκατάστασης και προσανατολισμού κοκ σε συνεργασία με θεσμικούς φορείς.

Επιθυμώ ευρεία πολιτική στήριξη στο ΔΣ για τους ΝΕΟΥΣ μας.

 

Ο Αντιδήμαρχος Νεολαίας

Νίκος Ζόμπολας

Νεότερη Παλαιότερη