Κέρδισε την πρώτη μάχη για την πλατεία του Αη Γιάννη ο Δήμος Αγίας Παρασκευής

Κέρδισε τελικά την πρώτη μάχη (κι ίσως την τελευταία) όσον αφορά την ακύρωση του διαγωνισμού για την ανάπλαση της πλατείας του Αη-Γιάννη ο Δήμος Αγίας Παρασκευής καθώς με την απόφαση 1292 / 2020 η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών έκρινε τελικά ότι η προδικαστική προσφυγή που είχε κάνει ο ανάδοχος πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, νόμω και ουσία αβάσιμη και ως εκ τούτου την απέρριψε. Ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια, ωστόσο η σημερινή απόφαση είναι σημαντικό όπλο στα χέρια του Δήμου σε μια τέτοια περίπτωση.

Η απόφαση δικαιώνει τη Δημοτική Αρχή συνιστώντας σημαντική πολιτική νίκη, ενώ πλέον, και αυτό είναι το βασικότερο, ανοίγει ο δρόμος να προχωρήσει το νέο πλάνο ανάπλασης της πλατείας της περιοχής έχοντας εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.

Να σημειωθεί ότι η ακυρωθείσα μελέτη της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου είχε επιστρέψει από την Περιφέρεια Αττικής με πολλές παρατηρήσεις, σε μια τελευταία προσπάθεια του νυν Δημάρχου να εξαντλήσει τα οποία περιθώρια υλοποίησής της ενώ είχαν τεθεί ζητήματα νομιμότητας από τις παρατάξεις καθώς η Δημοτική Αρχή του κ. Σταθόπουλου δεν την είχε φέρει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.


 


Νεότερη Παλαιότερη