Διαδικασία αλλαγής ονόματος λόγω αλλαγής φύλου

5c9a8a0b1f0000d1007eff81


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΥΛΟΥ


miliouΓράφει η Δικηγόρος Αθηνών Αναστασία Χρ. Μήλιου*


Η αλλαγή φύλου έχει μπει πλεον στην καθημερινότητά μας και δεν είναι λίγοι αυτοί που προχωρούν σε αυτή την διαδικασία.


Με την αλλαγή στο φύλο έρχεται και η αλλαγή των στοιχείων στην ταυτότητα. Άλλο όνομα, άλλο φύλο… Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για να γίνουν αυτές οι διορθώσεις;


Σύμφωνα με τις διατάξεις για την αλλαγή του ονόματος, οποιαδήποτε διόρθωση, πρόσθεση ή αφαίρεση ονόματος, γίνεται πάνω στην ληξιαρχική πράξη γέννησης του ενδιαφερόμενου.


Επομένως το πρώτο και βασικότερο είναι ο ενδιαφερόμενος να είναι Έλληνας γεννημένος στην Ελλάδα ώστε να έχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, ή ομογενής που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό και έχει καταχώριση την ληξιαρχική πράξη γέννησής του στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.


Η διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γίνεται μόνο με δικαστική απόφαση του Ειρηνοδικείου του τόπου της Ληξιαρχικής πράξης.


Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως, επειδή το θέμα της αλλαγής ονόματος ή φύλου στην ληξιαρχική πράξη κάποιου είναι πολύ λεπτό και προσωπικό ζήτημα, η αίτηση μπορεί να ασκηθεί και η απόφαση να εκδοθεί από οποιδήποτε άλλο Ειρηνοδικείο  για να διαφυλαχθεί η ανωνυμία του αιτούντος. Αυτό κυρίως αφορά τους άνθρώπους που έχουν γεννηθεί στην επαρχία όπου οι κοινωνίες είναι πιο μικρές και η ανωνυμία είναι δύσκολο να επιτευχθεί.


Για τον ίδιο λόγο, η αίτηση δεν συζητείται στο ακροατήριο αλλά σε ξεχωριστό χώρο ώστε να διασφαλιστεί η ανωνυμία και η διακριτικότητα που απαιτούν οι υπόθεσεις αυτές.


Η απόφαση εκδίδεται λίγους μήνες μετά και διορθώνει το όνομα και το φύλο  αρχικώς στην ληξιαρχική πράξη γέννησης και εν συνεχεία στο πιστοποιητικό γέννησης και την ταυτότητα ή το διαβατήριο.


Η όλη διαδικασία γίνεται διακριτικά μακριά από αδιάκριτα βλέμματα και οι αιτήσεις αυτές σπάνια  απορρίπτονται ως ποτέ.


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι αντίγραφο ταυτότητας, ληξιαρχική πράξη  γέννησης και το ιατρικό έγγραφο της αλλαγής του φύλου.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ


ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ


Λεωφ. Μεσογείων 403, Αγία Παρασκευή


Τηλ. 6945-028153, 213-0338950


e-mail: natmil@otenet.gr, info@legalaction.gr


www.legalaction.gr, fb: Αναστασία Μήλιου

Νεότερη Παλαιότερη