Η προεκλογική περίοδος άρχισε... (let the game begin) του Τάσου Μπομπόνη

[caption id="attachment_67948" align="aligncenter" width="534"]stivos-athlites neatv.gr/el/347668/prokiriksi-aionon-chania-2016.php[/caption]

 

Διάβασα με ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις-αναρτήσεις για την ψήφο των ανεξαρτητοποιημένων δημοτικών συμβούλων στο θέμα της ψήφισης του διαχωρισμού του τμήματος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος.

bobonisΓράφει ο Τάσος Μπομπόνη*


Ομολογώ ότι δεν παρακολούθησα το δημοτικό συμβούλιο, αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ο «πόλεμος» που υπέστησαν κάποιοι ανεξάρτητοι (οι 4 από τους 6 νομίζω, άρα κακώς αντιμετωπίζονται ως ομάδα), για την επιλογή τους να υπερψηφίσουν την εισήγηση του Δημάρχου.


Για να θέσουμε τα πράγματα σε μία βάση. Ο δημοτικός σύμβουλος εκλέγεται υπο την σκέπη μιας παράταξης, άλλα και η παράταξη συντίθεται και εκλέγεται με τις ψήφους που αυτοί εισφέρουν. Σύμφωνα και με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας των Δημοτικών συμβουλίων άρθρο 10 παρ.2


«Ο Δημοτικός Σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει με απόλυτη ελευθερία, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών και κατοίκων του δήμου. Μεριμνά κατά την άσκηση των καθηκόντων του για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης»


Στην περίοδο που συζητείται έντονα το να ψηφίζονται με απλή αναλογική οι δημοτικοί σύμβουλοι, που σημαίνει ότι η διοίκηση θα ασκείται με ευρύτερες συναινέσεις, το ζητούμενο είναι η αντιπροσώπευσή μας να γίνεται, με δημοτικούς συμβούλους με ανεξάρτητο πνεύμα, ελεύθερη σκέψη και ηθικές αρχές. Η παρωδία της υποχρέωσης ψήφισης αντίθετα από την συνείδηση, προς χάριν της παραταξιακής πειθαρχίας θα πρέπει να σταματήσει.


Θεωρώ λοιπόν πως την στάση του κάθε δημοτικού συμβούλου, οφείλουμε να την κρίνουμε σε σχέση με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Δήμου, της νομιμότητας και ηθικής. Κατά την γνώμη μου πλέον αξιοκατάκριτη είναι η συναίνεση στο όνομα της παραταξιακής συνοχής, αν βέβαια έχει ο δημοτικός σύμβουλος έχει αντίθετη άποψη.


Η όλη διαλεκτική έχει τεθεί σε λάθος κατεύθυνση. Αντί να κρίνουμε με αφοριστικούς όρους τύπου «δεκανίκι» ή «αποστάτης» ή από την άλλη πλευρά χρησιμοποιώντας τον εξαγνιστικό χαρακτηρισμό «νέο» ως θεραπεία «δια πάσαν νόσον», καλό θα είναι να επικεντρωθούμε στα επιχειρήματα και το σκεπτικό της κάθε θέσης και την αιτιολόγηση της ψήφου.


Δεν ξέρω γιατί έχουν μεγαλοποιήσει το θέμα κάποιοι που έχουν επιδείξει παρόμοιες συμπεριφορές στα θέματα DaVinci και Ιόλα. Αντίθετα αυτό που δεν θέτει κανείς στον πρόεδρο και φαίνεται βολεύει όλους, είναι γιατί παρανόμως καλύπτονται δημοτικοί σύμβουλοι που παραβαίνουν την υποχρέωση τους να συμμετέχουν στα δημοτικά συμβούλια. Αυτό είναι απαξίωση του Δ.Σ. και ασέβεια προς τους δημότες.


«Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων ορίζονται με σαφήνεια στα άρθρα 68-70 του Ν 3852/2010. Συγκεκριμένα:


Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και να ενημερώνουν, σε περίπτωση απουσίας τους, τον Πρόεδρο. Έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, στις οποίες τούς έχει εκλέξει το συμβούλιο, και να εκτελούν τα καθήκοντα που τούς έχουν ανατεθεί με επιμέλεια.


Σε περίπτωση που απουσιάζουν αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του Ν 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί η ποινή της έκπτωσης. Σύμβουλος που επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις για διάστημα που υπερβαίνει τις 30 ημέρες, πρέπει να έχει σύμφωνη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του, για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες, χωρίς την άδεια του συμβουλίου μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 234 του Ν 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας. Για το λόγο αυτό, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου υποχρεούται να ενημερώνει γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας συμβούλου σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) συνεχείς μήνες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος»


Ελπίζω η προεκλογική περίοδος να διεξαχθεί με αντιπαράθεση επιχειρημάτων, και όχι με λαϊκίστικες κορώνες και χτυπήματα κάτω από την ζώνη.


Μπομπόνης Τάσος
Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ
tasbobo@hol.gr

Νεότερη Παλαιότερη