«Μας ξέφυγε» ότι πρέπει να ψηφίσουμε προϋπολογισμό στο Δήμο Αγίας Παρασκευής; Ας ελπίσουμε να «ξεφύγουμε» και τις καμπάνες

[caption id="attachment_64062" align="aligncenter" width="590"]deadline freeGraphicToday - pixabay[/caption]

Κατά την τελεταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα ένα από τα θέματα ήταν ο ορισμός των μελών της επιτροπής διαβούλευσης. Ο ορισμός αυτός είναι απαραίτητος βάσει των των αναγκαίων βημάτων που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την ψήφιση του προϋπολογισμού ενός Δήμου. Παρά ταύτα το θέμα αυτό επανέρχεται εκ νέου στη συνεδρίαση της προσεχούς Πέμπτης, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα ανέκυψαν κάποια ζητήματα με τον ορισμό των μελών.


Του Στρατή Μαζίδη


Ωστόσο όπως μπορείτε να παρατηρήσετε στη διαδικασία των βημάτων που προβλέπεται για την ψήφιση του προϋπολογισμού, είμαστε εκτός χρονοδιαγράμματος σε πάρα πολλά βήματα και μάλιστα τα βασικότερα.


Η επιτροπή διαβούλευσης συνέρχεται μετά από πρόσκληση 7 εργάσιμων ημερών και καταθέτει τις προτάσεις της στην εκτελεστική επιτροπή μέχρι τις αρχές Ιουλίου, αφού όπως βλέπετε στο Βήμα 4, η τελευταία εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή έως τις 20 Ιουλίου. Με άλλα λόγια υπάρχει ένα πνεύμα του νομοθέτη που κατεύθυνει προς την υποβολή προτάσεων αλλά και έγκαιρης σύνταξης του προϋπολογισμού. Εντούτοις φτάσαμε αισίως στις 7 Νοεμβρίου και επιτροπή διαβούλευσης δεν υπάρχει. Αν προκύψει την Πέμπτη 9/11, τότε το νωρίτερο που μπορεί να συνέλθει είναι στις 21/11 με την προϋπόθεση πως όλα γίνονται αστραπιαία και δίχως καθυστέρηση ή κάποια αναποδιά.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Γεράσιμος Βλάχος κατά την όλως περιέργως ταχύτατη ψήφιση του θέματος και δίχως να προκύψει ούτε μια ερώτηση από κανέναν επικεφαλής παράταξης (όπου δύο έχουν θητεύσει και ως δήμαρχοι) ανέφερε από μόνος του ως προς τη σύσταση της επιτροπής διαβούλευσης ότι...«μας ξέφυγε»!


Αν «μας ξέφυγε» κάτι τόσο σοβαρό από τις αρχές του έτους, όπως το να είμαστε τυπικοί και σωστοί με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που «μας ξέφυγε»:


> το Τεχνικό Πρόγραμμα έπρεπε να έχει ψηφιστεί μέχρι τις 31/10


> πριν τον προϋπολογισμό πρέπει να ψηφίζονται και τα δημοτικά τέλη μέχρι τις 31/10


> δεδομένου ότι η απαξιωμένη επιτροπή διαβούλευσης δεν μπορεί να συνεδριάσει το νωρίτερο πριν τις 21/11 (το νωρίτερο που μπορεί να συγκληθεί αν γίνει πρόσκληση στις 10/11 και με 7 εργάσιμες ημέρες είναι στις 21/11) και πως πρέπει πρώτα να ψηφιστούν το Τεχνικό Πρόγραμμα και τα δημοτικά τέλη, είναι φανερό ότι χάνεται και η προθεσμία ψήφισης του Δημοτικού Προϋπολογισμού όπως φαίνεται στο 8ο βήμα και είναι η 15η Νοεμβρίου.  Πότε θα συνεδριάσει, πότε θα υποβάλλει τις προτάσεις στην εκτελεστική επιτροπή, πότε αυτή θα τις προωθήσει περαιτέρω κτλ. Με βάση όμως τα όσα ορίζει ο νόμος θα πρέπει την Κυριακή 19 Νοεμβρίου να ώρα 11 π.μ. να συνέλθει το Δημοτικό Συμβούλιο αυτοδίκαια στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και να προχωρήσει στη σύνταξη και ψήφιση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Τώρα το τι θα έρθει προς ψήφιση όταν εκκρεμούν τα παραπάνω, είναι ένα εύλογο ερώτημα όπου δεν υπάρχει απάντηση.


Συνέπειες


Το θέμα όμως δεν σταματά εδώ και αν λειτουργήσουν οι νόμοι / μηχανισμοί του κράτους και δεν τους «ξεφύγει» κι αυτών, τότε θα βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Στο Άρθρο 76  - "Θέματα Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ" ορίζεται στις παραγράφους 7 & 8 ότι:


Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν καταρτιστούν και δεν υποβληθούν όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή αν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως την 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους.


8.            Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους, οι υπαίτιοι υπέχουν αστική και πειθαρχική ευθύνη για σοβαρή παράβαση καθήκοντος.


Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής  επιχορήγησης του δήμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου, Αρχή.


Ειδικά, στην περίπτωση κατάρτισης και ψήφισης προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση των οδηγιών και υποδείξεων των ΚΥΑ των προηγούμενων παραγράφων, οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.


Συνεπώς ανακύπτει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με απρόβλεπτες προεκτάσεις τόσο ως προς τη λειτουργία του Δήμου Αγίας Παρασκευής ο οποίος κινδυνεύει να μείνει από "καύσιμο" όσο και ως προς υπηρεσιακούς παράγοντες και πολιτικούς προϊσταμένους που δεν κινήθηκαν εγκαίρως για να πραγματοποιηθούν οι ορισμένες ενέργειες / διαδικασίες εντός των προθεσμιών. Άλλωστε η ψήφιση των παραπάνω δεν αποτελεί έα έκτακτο γεγονός.


Αναζητείται μαγικό ραβδάκι και χρονομηχανή.


+ + + + +


Διαδικασία σύνταξης-ψήφισης  ενός δημοτικού προϋπολογισμού:


Βήμα 1ο: Προετοιμασία προϋπολογισμού από τις υπηρεσίες-συγκέντρωση στοιχείων


Βήμα 2ο : Υποβολή προτάσεων από την Επιτροπή Διαβούλευσης


Η Επιτροπή Διαβούλευσης κάνει προτάσεις για τον προϋπολογισμό, πριν τη σύνταξη του προσχεδίου από την εκτελεστική επιτροπή. Για την συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης απαιτείται πρόσκληση επτά (7) εργάσιμων ημερών σύμφωνα με το αρ.76 παρ.3 του Ν.3852/10.


Βήμα 3ο: Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (ΔΕ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ)


Βήμα 4ο: Διαμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού από την Εκτελεστική Επιτροπή


Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου παραδίδει τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου και αιτιολογημένη εισήγηση, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης περί κατάρτισης του προϋπολογισμού, στην εκτελεστική επιτροπή. Η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου. (άρθρο 77 του Ν.4172/13


Βήμα 5ο: Υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή και προέγκρισή του από αυτή


Βήμα 6ο: Ανάρτηση προϋπολογισμού στην βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠΕΣ προς έλεγχο από το "Παρατηρητήριο".


Βήμα 7ο: Διαμόρφωση του τεχνικού προγράμματος.


Το τεχνικό πρόγραμμα ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του μέχρι 31/10 του έτους που καταρτίζεται.


Βήμα 8ο: Διαμόρφωση τελών-φόρων-δικαιωμάτων-εισφορών.


Το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, ψηφίζει τα τέλη μέχρι 31 Οκτωβρίου, βάσει των οποίων υπολογίζεται από την Οικονομική Υπηρεσία το ύψος των εσόδων που θα προκύψουν κατά την επόμενη χρονιά. Η διαμόρφωση των ανταποδοτικών τελών, προσδιορίζει και το σκέλος των αντίστοιχων δαπανών της υπηρεσίας που παράγει τις ανταποδοτικές υπηρεσίες.


Βήμα 9ο: Ψήφιση προϋπολογισμού από Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση


Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή αν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους.

Νεότερη Παλαιότερη