Περιβαλλοντικά Οφέλη από τη δημιουργία Ανοιχτού Κολυμβητηρίου του Γιώργου Καράμπελα

Με το παρακάτω κείμενο ο Πολιτικός Μηχανικός Γιώργος Καράμπελας αναλύει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ανέγερση ενός κλειστού κολυμβητηρίου και τα αντίστοιχα οφέλη που προκύπτουν από την ανέγερση ενός ανοικτού κολυμβητηρίου. Ακολουθεί το σχετικό κείμενο:


kolymvitirio1

Η ύπαρξη του πάρκου στην πρόταση ανοιχτού κολυμβητηρίου προσδίδει σημαντικά οφέλη στο μικροκλίμα της γειτνιάζουσας περιοχής κατοικίας:


1. Περιορισμός της όχλησης από διερχόμενα οχήματα.
Η εκτεταμένη φύτευση λειτουργεί ως εμπόδιο όχλησης τόσο προς τον χώρο κολύμβησης όσο και προς τις όμορες ιδιοκτησίες.


2. Οπτική Άνεση
Η πρόταση του ανοιχτού κολυμβητηρίου επιτρέπει την άμεση επαφή του αθλούμενου ή επισκέπτη με το φυσικό στοιχείο. Η άθληση σε συνδυασμό με ένα φυσικό τοπίο ενισχύει την αίσθηση ανανέωσης του αθλούμενου.
(Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κολυμβητήριο του Άλσους Γουδή όπου η συνύπαρξη της πισίνας με πυκνή βλάστηση και δέντρα το καθιστά ως ένα από τα πιο δημοφιλή κολυμβητήρια).΄


3. Παραγωγή Οξυγόνου και ρύθμιση του μικροκλίματος
Η παρουσία δέντρων και φύτευσης έχει αποδειχθεί ως ένας σημαντικός παράγοντας στη ρύθμιση του μικροκλίματος. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι οι αέριες μάζες φιλτράρονται από το φυσικό στοιχείο και αποδίδουν καθαρό δροσερό αέρα τόσο στον χώρο του κολυμβητηρίου όσο στις περιβάλλουσες κατοικίες.


4. Μείωση του φαινομένου της Αστικής θερμικής Νησίδας
Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας λόγω της ύπαρξης πρασίνου και της ανοιχτής επιφάνειας του νερού της πισίνας μειώνει τις υψηλές θερμοκρασίες και αποδίδει φυσικό δροσισμό στις γύρω κατοικίες.


Περιβαλλοντικές ζημίες από τη δημιουργία Κλειστού


Όλες οι παραπάνω λειτουργίες που επηρεάζουν θετικά το μικροκλίμα αναιρούνται ή   υποβιβάζονται όταν τοποθετηθεί ο κτιριακός όγκος του κλειστού (υπενθυμίζω 17.000 μ3).


Αναλυτικά:


1. Ένα  κλειστό στέγαστρο θα δημιουργήσει έξαρση του φαινομένου της θερμικής  αστικής νησίδας λόγω της ανάκλασης πάνω στο μεταλλικό στοιχείο της μεγάλης επιφάνειας του στεγάστρου του κολυμβητηρίου και στα κατακόρυφα στοιχεία των όψεων από αλουμίνιο και τζάμι.
Επιβαρύνονται έτσι όλες οι γειτνιάζουσες κατοικίες με αύξηση θερμοκρασιών, μείωση της ροής των ανέμων λόγω του μεγάλου όγκου του, και κατά συνέπεια μειωμένο αερισμό της περιοχής.


2. Πολλαπλασιάζονται οι ανάγκες για ενεργειακή κατανάλωση για κλιματισμό, αερισμό, θέρμανση και κατά συνέπεια  υποβαθμίζεται σημαντικά το μικροκλίμα της περιοχής, λόγω της συγκεντρωμένης απαγωγής πτητικών αερίων του κλειστού από καμινάδες.


3. Επιπλέον ένας υπέργειος χώρος στάθμευσης για να υποστηρίξει τη λειτουργία του κλειστού κολυμβητηρίου θα αυξήσει τους ρύπους τοπικά και την όχληση.


Γιώργος Κ. Καράμπελας
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ


Αγία Παρασκευή 12/06/2017


 
Νεότερη Παλαιότερη