Οι πέντε άξονες των αλλαγών του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ota

Ξεκίνησε και επισήμως  η συζήτηση για αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την συνεδρίαση, την Τετάρτη, της 25μελούς Επιτροπής   παρουσία σύσσωμης της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η Επιτροπή θα επεξεργαστεί επί 5μηνο το περιεχόμενο της μεγάλης μεταρρυθμιστικής τομής η οποία, όπως  περιγράφηκε  θα αφορά στους εξής πέντε άξονες:

  • Ενίσχυση της δημοκρατίας, της αποκέντρωσης, της κοινωνικής συμμετοχής και της νομιμότητας και της διαφάνειας στη λειτουργία των Ο.Τ.Α.

  • Ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κεντρικούς στόχους την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων κάθε βαθμίδας διοίκησης και την ουσιαστική άσκηση αυτών

  • Αναβάθμιση του ρόλου των περιφερειών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό

  • Ενίσχυση του ρόλου των δήμων στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής και την ανάπτυξη της αλληλεγγύης

  • Ουσιαστική ενοποίηση των Ο.Τ.Α., όχι μέσα από έναν ακόμα επανασχεδιασμό των διοικητικών ορίων των δήμων και των περιφερειών, αλλά μέσα από την υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών που θα αίρουν τις ενδοδημοτικές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες


Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο Υφυπουργός ΕΣΔΑ κ. Γιάννης Μπαλάφας και ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΣΔΑ και πρόεδρος της Επιτροπής κ. Κώστας Πουλάκης.
Την Τοπική Αυτοδιοίκηση εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της ΕΝ.ΠΕ. κ. Κώστας Αγοραστός, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης και εκπρόσωποι εργαζομένων στους ΟΤΑ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Εσωτερικών Π. Κουρουμπλής τόνισε ότι το ζητούμενο είναι η απελευθέρωση δημιουργικών δυνάμεων στο πλαίσιο της αποκέντρωσης,  η ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και η διασφάλιση της ισοπολιτείας των πολιτών.
Ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χρ. Βερναρδάκης, εξέφρασε  την εμπιστοσύνη του στην επάρκεια των μελών της Επιτροπής (υπηρεσιακών παραγόντων και εμπειρογνωμόνων), αλλά και να επισημάνει την στενή εκ μέρους του, παρακολούθηση των εργασιών της.
Ο υφυπουργός Εσωτερικών Γ.  Μπαλάφας υπογράμμισε ότι η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της Τ.Α., θα επιδράσει θετικά στην περαιτέρω πορεία και πρόοδο των ΟΤΑ και της Αυτοδιοίκησης.
Τόνισε την ανάγκη να συμβάλλουν όλα τα μέρη αποφασιστικά στην επιτυχία των στόχων της Επιτροπής, «κάτι που δεν θα πιστωθεί σε κάποια κυβέρνηση ή σε κάποιο κόμμα, αλλά θα αποτελέσει μια προσπάθεια η οποία θα ωφελήσει την πατρίδα μας, τους πολίτες και τους εργαζόμενους στην Αυτοδιοίκηση».
Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Κ.  Πουλάκης ο οποίος είναι και πρόεδρος της Επιτροπής, υπογράμμισε την απουσία προσανατολισμού και οράματος, τέτοιου, που θα ήταν ικανό να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει τις τοπικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην απομακρύνονται από την αντίληψη συμμετοχής στα κοινά και να μην χάνουν την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς.
Ο κ. Πουλάκης παρουσίασε τους προς επεξεργασία από την Επιτροπή, πυλώνες, ως εμβληματικά όπως τους χαρακτήρισε, σημεία της προωθούμενης μεταρρύθμισης:

  • Πρώτος πυλώνας είναι η ενίσχυση της δημοκρατίας, της αποκέντρωσης, της κοινωνικής συμμετοχής και της νομιμότητας και της διαφάνειας στη λειτουργία των Ο.Τ.Α. (αναλογικό εκλογικό σύστημα, ενδοδημοτική αποκέντρωση και ενίσχυση των τοπικών θεσμών, εισαγωγή θεσμών κοινωνικής συμμετοχής και ελέγχου, συλλογικό σύστημα διοίκησης Δήμων και Περιφερειών, εκσυγχρονισμός και απλοποίηση του συστήματος εποπτείας των Ο.Τ.Α.).

  • Δεύτερος πυλώνας είναι η ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κεντρικούς στόχους την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων κάθε βαθμίδας διοίκησης και την ουσιαστική άσκηση αυτών, καθώς και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των ΟΤΑ. Σημείο κλειδί στο στόχο αυτό, είναι η αναβάθμιση της παρουσίας των στην καθημερινότητα των πολιτών μέσα από απτά και άμεσα ορατά αποτελέσματα.

  • Τρίτος πυλώνας είναι η αναβάθμιση του ρόλου των Περιφερειών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, στο πλαίσιο του εθνικού στόχου της δίκαιης ανάπτυξης. Με την έννοια αυτή είναι σημαντικό να εξετάσουμε τη δημιουργία θεσμικών, επιστημονικών και χρηματοδοτικών εργαλείων που θα υποστηρίξουν τον περιφερειακό δημοκρατικό αναπτυξιακό προγραμματισμό, το κύριο εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης κάθε περιοχής, και τον «από τα κάτω» αναπτυξιακό σχεδιασμό, στο πλαίσιο των εθνικών γενικών κατευθύνσεων και στόχων.

  • Τέταρτος πυλώνας είναι η ενίσχυση του ρόλου των Δήμων στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής και την ανάπτυξη της αλληλεγγύης, αφ’ ενός με την αξιοποίηση και την αναβάθμιση των εργαλείων της με τη στενή έννοια προνοιακής πολιτικής, αφ’ ετέρου με την προώθηση μίας ενιαίας κοινωνικής ατζέντας, που θα περιλαμβάνει και άλλες με την ευρύτερη έννοια κοινωνικές δράσεις στους τομείς της λαϊκής στέγης, της πρωτοβάθμιας υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού κ.λπ., ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των πολιτών σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Στην κατεύθυνση αυτή, κρίσιμη θεωρούμε και τη δημιουργία συνεργειών με τα τοπικά κινήματα αλληλεγγύης, αλλά και τη στήριξη των εγχειρημάτων που αναπτύσσονται στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας.  • Πέμπτος πυλώνας είναι η ουσιαστική ενοποίηση των Ο.Τ.Α., όχι μέσα από έναν ακόμα επανασχεδιασμό του αυτοδιοικητικού χάρτη, μέσα από την κοπτορραπτική των διοικητικών ορίων των Δήμων και των Περιφερειών, αλλά μέσα από την υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών που θα αίρουν τις ενδοδημοτικές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες, θα προάγουν την ενδοδημοτική και ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση και, εν τέλει, θα καλλιεργούν στους πολίτες ενιαία δημοτική και περιφερειακή συνείδηση.


Στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής την Τοπική Αυτοδιοίκηση εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, ο πρόεδρος της ΕΝ.ΠΕ. Κώστας Αγοραστός, και εκπρόσωποι εργαζομένων στους ΟΤΑ.

localit.gr
Νεότερη Παλαιότερη