Ισολογισμός - Ταμειακά Διαθέσιμα 2014: εντυπώσεις, ουσία, προβληματισμοί

strange-reflexion


Πραγματοποιήθηκε τελικά την Πέμπτη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την ψήφιση του Ισολογισμού και του Ταμειακού Απολογισμού του 2014.


Του Στρατή Μαζίδη


Τα επίσημα στοιχεία βαδίζουν πάνω στην όδο των προηγούμενων ετών φανερώνοντας μια αρκετή καλή οικονομική κατάσταση του Δήμου Αγίας Παρασκευής.


Τα δύο βασικά στοιχεία που πρέπει να κρατήσουμε από τη συνεδρίαση είναι τα σημερινά ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου και οι υποχρεώσεις του προς τρίτους που ανέρχονται σε € 7,3 εκ. και κάτι λιγότερο από € 1 εκ. αντίστοιχα σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο αντίδημαρχος οικονομικών, κ. Σπύρος Παπαγεωργίου.


Και αυτό ακριβώς είναι ένα στοιχείο των προβληματισμών μας. Ποια η πρακτική χρησιμότητα ενός ισολογισμού και καταγραφής των ταμειακών διαθεσίμων όταν έρχονται προς ψήφιση στις αρχές του μεθεπόμενου έτους; Και όταν ήδη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δίνει τα αντίστοιχα τρέχοντα ισχύοντα νούμερα.


Σχετική ερώτηση για την καθυστέρηση αυτή έκανε ο δημοτικός σύμβουλος, Γιάννης Μυλωνάκης αλλά και ο Ανδρέας Γκιζιώτης. Ο Σπύρος Παπαγεωργίου προς τιμή του ανέλαβε την ευθύνη της καθυστέρησης δίχως όμως να αιτιολογήσει λέγοντας με την αφοπλιστική ειλικρινεία που τον διακρίνει πως «Δεν υπάρχει λόγος. Δεν μπορώ να το εξηγήσω». Τα συγκεκριμένα θέματα ήρθαν προς ψήφιση πρώτη φορά προ των εορτών αλλά λόγω έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση είχε αναβληθεί.


Περίπου αντίστοιχη καθυστέρηση (κατά τι μειωμένη) όμως σημειωνόταν και τα προηγούμενα χρόνια. Ο κ. Παπαγεωργίου δεσμεύθηκε ότι ο Ισολογισμός και ο Ταμειακός Απολογισμός του 2015 θα έρθουν προς ψήφιση περί το Σεπτέμβριο - Οκτώβριο. Και πάλι όμως αυτή η καθυστέρηση συνεισφέρει στην άποψη της απλής τυπικότητας των στοιχείων ενώ έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον κώδικα που προβλέπει:


ΑΡΘΡΟ 163


Απολογισμός - Ισολογισμός Δήμων


1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.


2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο.


3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.


Με άλλα λόγια όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί το αργότερο μέχρι τον Ιούλιο. Δηλαδή το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, τον Απρίλιο.

Η χρησιμότητα ενός τέτοιου εργαλείου είναι ουσιαστική όταν είναι διαθέσιμη στις αρχές της επόμενης χρονιάς και συγκεκριμένα τους πρώτους μήνες ώστε να μπορούν οι αντίστοιχοι αρμόδιοι να χρησιμοποιήσουν προς το οικονομικά συμφέρον τα επίσημα δεδομένα.


Το δεύτερο σημείο που πρέπει να σταθούμε είναι τα παλιά, άνω της 5ετιας, Π.Ο.Ε., τα οποία για διάφορους λόγους δεν μπορούν να πληρωθούν (πχ δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες) και που πολύ σωστά ανέδειξε ο τ. αντιδήμαρχος Οικονομικών, Τίμος Κωστόπουλος. Μάλιστα ως προς τα παραπολιτικά αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος διαφοροποιήθηκε από τον τ. επικεφαλής του λέγοντάς του ότι δεν προσήλθε για να λάβει τα εύσημα και πως «προσφέραμε τα στελέχη μια καλή διοίκηση, αλλά αν θέλετε συζητάμε γιατί χάσαμε». Ωστόσο δεν έκρυψε την πικρία του όταν ο πρόεδρος του ΔΣ στο αίτημά του να δευτερολογήσει σχολίασε πως δε δευτερολογούν οι επισκέπτες. Και πράγματι έχει απόλυτο δίκιο πλην όμως ο ίδιος είναι που δίνει το λόγο σε επισκέπτες ενώ στην προκειμένη περίπτωση επρόκειτο για ένα οικονομικό έτος το οποίο «έτρεξε» ο κ. Κωστόπουλος κατά τα 3/4, χώρια το γεγονός ότι κατά το καλοκαίρι του 2014 υπήρξε ο μοναδικός που πραγματικά συνεργάστηκε τόσο καλά με το διάδοχό του.


Φαίνεται όμως ότι και στα Π.Ο.Ε. από τις απαντήσεις που δόθηκαν έχει γίνει ένα ξεκαθάρισμα έως αυτά του 2010 με εξαίρεση όσα έχουν λάβει τη δικαστική οδό. Είναι χρήσιμο στις οικονομικές αυτές καταστάσεις να έχεις μπροστά σου αληθινά και καθαρά νούμερα.


Το τρίτο στοιχείο είναι τα ταμειακά διαθέσιμα. Οι δημοτικές αρχές της πόλης μας συνήθιζαν να πανηγυρίζουν τα εκατομμύρια που βρίσκονται στην άκρη στις 31/12 κάθε έτους. Αυτό συνέβη και φέτος. Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική. Από τα € 7,3 εκ. είχε ο Δήμος στις 31/12/2015 θα πρέπει να αφαιρεθούν όλα όσα είναι επί της ουσίας δεσμευμένα διότι προορίζονται για συγκεκριμένη χρήση. Πχ πόσα εκατομμύρια είναι τα λεγόμενα ανταποδοτικά τέλη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμό; Επίσης συμπεριλαμβάνεται και το καταπίστευμα των περίπου € 230.000,00 για την ανέγερση ναού στο κοιμητήριο; Θυμάμαι χαρακτηριστικά την ανακοίνωση του Δημάρχου κ. Σταθόπουλου σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία του δήμου όταν ανέλαβε. Από τα διαθέσιμα που βρήκε τα οποία ήταν γύρω στα € 4 εκ. απέμενε ουσιαστικά ένα ελάχιστο ποσό.


Συνεπώς αυτό που έχει σημασία να είναι να έχουμε έναν επιμερισμό αυτών των ταμειακών διαθεσίμων ώστε να γνωρίζουμε ποια είναι αυτά που μπορούμε να αγγίξουμε και ποια όχι. Κι αυτό φυσικά θα πρέπει να γίνει αφαιρώντας το € 1 εκ. των Π.Ο.Ε.


Ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πάνος Γκόνης σωστά εξέφρασε τις τρεις λογικές. Η πρώτη ότι δεν έχω καθόλου λεφτά στην άκρη, η δεύτερη του δεν ξοδεύω τίποτε για να ευημερούν οι αριθμοί και η τρίτη, την οποία υιοθετεί πως ακολουθώ μια μέση οδό δαπανώντας σε στοχευμένες ενέργειες. Θα συμφωνήσουμε μαζί του με την προσθήκη ότι το τιμόνι μπορεί κάποιες φορές να κλίνει ελαφρά προς τη μια ή την άλλη πλευρά αναλόγως των συνθηκών. Πχ η πόλη μας χρειάζεται πεζοδρόμια καθώς επίσης μεγαλύτερη προσπάθεια στον τομέα της καθαριότητας ενώ και η δική του φιλότιμη προσπάθεια στα σχολεία είναι αναγκαίο να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο.


Συμπερασματικά:


√ καλό είναι να κρατήσουμε το ότι αυτές οι καταστάσεις για να είναι χρήσιμες, θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στον κατάλληλο χρόνο και όχι τη μεθεπόμενη χρονιά. Να μην είναι μερικά ακόμη χαρτιά για τα ντοσιέ.


√ πρέπει να έχουμε μια αναλυτική εικόνα των πραγματικών ουσιαστικών διαθεσίμων με σχέδιο εκμετάλλευσής τους, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία τα πάντα είναι ρευστά κι επικίνδυνα. Το να έχει κανείς πολλά διαθέσιμα στην άκρη δεν είναι σήμερα τόσο ασφαλές. Ρωτήστε για αυτό τους Δήμους που εμπιστεύθηκαν την κυβέρνηση. Στην πόλη μας υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν.


√ να εστιάσουμε στην ουσία της οικονομίας και τους πραγματικούς αριθμούς και όχι στα λογιστικά δημιουργικά σύνολα τα οποία σχηματίζουν ορισμένες φορές διαστρεβλωτικές εικόνες και ενίοτε στέλνουν ολόκληρες χώρες στα βράχια.

Νεότερη Παλαιότερη