Μιχάλης Γαβράς: Στρατηγικός σχεδιασμός για μια βιώσιμη πόλη

gavras22Στρατηγικός σχεδιασμός για μια βιώσιμη πόλη

 

Αγία Παρασκευή 30.11.2015


 

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στο πλαίσιο της κατάρτισης του 5ετούς Επιχειρησιακού του Προγράμματος 2015-2019, διοργάνωσε την Κυριακή 29/11/2015 εκδήλωση με θέμα: «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2020+, ο Στρατηγικός μας Σχεδιασμός» στο αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, μια ιδιαίτερα πετυχημένη εκδήλωση και από πλευρά συμμετοχής των δημοτών και από πλευράς αξιόλογων παρουσιών στους ομιλητές.
«Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι η προώθηση της δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα «Καλλικράτης».


Η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού θεσπίστηκε για πρώτη φορά με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006)και επιβεβαιώθηκε με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010».


Έτσι το 1ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2010, δημοσιεύθηκε στις 28.12.2007 και ακολούθησε το 2ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2014.


Η παραπάνω ιστορική αναφορά, δεν έχει σκοπό να μειώσει την σημασία και την προσπάθεια που καταβλήθηκε για την κατάρτιση του 3ου Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019. Γίνεται για να ενισχύσει την άποψή μου, πως μια από τις βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι ο απολογισμός των δυο προηγούμενων προγραμμάτων.


Τι στόχους είχαν βάλει, σε ποιους τομείς είχαν εστιάσει την προσοχή τους. Που πέτυχαν και κυρίως που απέτυχαν και για ποιους λόγους. Η διαδικασία αυτή του feedback θεωρείται από τους ειδικούς στον σχεδιασμό προγραμμάτων, πως είναι απόλυτα αναγκαία και ιδιαιτέρως ωφέλιμη από κάθε πλευρά.


Η πρότασή μου είναι προφανές, πως περιλαμβάνει μια ειδική σύσκεψη εργασίας των υπευθύνων (τεχνοκρατών και αιρετών) κατάρτισης των δυο προηγούμενων προγραμμάτων με τους σημερινούς, για ένα αναλυτικό απολογισμό που θα οδηγήσει σε γόνιμα συμπεράσματα και ιδιαιτέρως χρήσιμα στην διαβούλευση που ξεκίνησε για την 2η φάση του Επιχειρησιακού προγράμματος 2015-2019 και ακόμα περισσότερο για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό 2020+.


Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, πως στην σημερινή διεργασία προσφέρει την υποστήριξη του (επιστημονική και τεχνική) Ομάδα Αρχιτεκτόνων και συγκοινωνιολόγων του ΕΜΠ. Μια υποστήριξη που φαντάζομαι θα τύχει και της θεσμικής αναγνώρισης με κάποια "προγραμματική σύμβαση", όπως και πρέπει, για να μπορούν οι συμβουλές, οι επεξεργασίες αλλά και οι προτάσεις να ενσωματώνονται στην υπηρεσιακή δομή του Δήμου.


Είναι γεγονός πως στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Δημόκριτο, παρόλο που η αξιολογότατη αντιδήμαρχος Ελισάβετ Πετσατώδη αναφέρθηκε αναλυτικά στις προτάσεις της δημοτικής αρχής και για τους τέσσερις άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η παρουσία των τριών καθηγητών του ΕΜΠ, οδήγησε την συζήτηση αλλά και το ενδιαφέρον μόνο στον ένα από τους άξονες, στον ΑΞΟΝΑ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ,


Έτσι οι υπόλοιποι άξονες του Προγράμματος


ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


ΑΞΟΝΑΣ 3: ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ


ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


φάνηκε να είναι ο φτωχός συγγενής στην όλη υπόθεση, γεγονός που κατά τη εκτίμησή μου δεν ισχύει, όπως τεκμαίρεται από την ιδιαίτερα αναλυτική προσέγγιση που υπάρχει στο κείμενο της 1ης φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2020 (www.agiaparaskevi.gr)


Και αν η ανάγκη για βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών συνθηκών οδηγούν στην λήψη μέτρων για την μετατροπή της πόλης σε "green city", η σημερινή οικονομική κρίση, επιβάλλει μια αντίστοιχου μεγέθους και ποιότητας επιστημονική προσέγγιση στο ζοφερό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί στον κοινωνικό και προνοιακό τομέα.


Για έναν δήμο λοιπόν και μια δημοτική αρχή, που φιλοδοξεί να επεξεργαστεί τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της πόλης για το 2020+, είναι φανερό πως και οι άλλοι τρεις άξονες, υπάρχει ανάγκη να τύχουν της ίδιας προσοχής, επιμέλειας και προσέγγισης με τον πρώτο.


Η ανάγκη "Προγραμματικής Σύμβασης" με άλλα Επιστημονικά Ιδρύματα, που ασχολούνται με τα εν λόγω αντικείμενα, προκύπτει αβίαστα στο βαθμό που ο στόχος της δημοτικής αρχής και δεν έχουμε κανένα λόγο να το αμφισβητήσουμε, είναι η πόλη του 2020+.


Οι ανοιχτές διαδικασίες και η διαδικτυακή διαβούλευση, σαν αποτέλεσμα των ευκολιών που μας προσφέρει η τεχνολογία, δεν αρκούν και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την επιστημονική-τεχνική υποστήριξη των επιστημονικών φορέων της χώρας μας.


Είναι καιρός δίπλα στην προαπαιτούμενη καλή θέληση και πρόθεση των αιρετών να υπάρξει και η ερευνητική - επιστημονική προσέγγιση σε όλα πλέον τα θέματα που αφορούν τον δημότη. Η σημερινή υποστήριξη από την ομάδα των επιστημόνων του ΕΜΠ δείχνει την πρόθεση της δημοτικής αρχής και αυτήν προσδοκούμε να την δούμε να εκδηλώνεται και στον σχεδιασμό των άλλων τριών αξόνων.


Το αποκορύφωμα αυτής της επεξεργασίας θα πρέπει νάναι η κοινή συνάντηση - συνεδρίαση των υπευθύνων όλων τον αξόνων, για να προκύψει ο απαραίτητος επιστημονικός διάλογος και η διεπιστημονική θεώρηση και επεξεργασία του συνολικού Στρατηγικού Σχεδιασμού, που δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.


Η Αγία Παρασκευή έχει ανάγκη την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των συντελεστών που την καθιστούν μια πόλη στην οποία ο δημότης αισθάνεται πως του καλύπτει όλες του τις ανάγκες. Μια πόλη που προσφέρει σ' όλους τους δημότες, οποιασδήποτε ηλικίας, κοινωνικής και οικονομικής τάξης, τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη όλοι.


Εν τέλει μια "βιώσιμη πόλη".


Μιχάλης Γαβράς
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
gavrasmic@gmail.com

Νεότερη Παλαιότερη