Ανακοπή μέχρι 18-1-2016 η μόνη επιλογή των ασφαλισμένων στις εταιρίες ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE

aspis


Ανακοπή μεχρι 18-1-2016 η μονη επιλογή των ασφαλισμένων στις εταιρίες ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE


miliouΓράφει η δικηγόρος Αθηνών Αναστασία Χρ. Μήλιου*


Στην ιστοσελίδα των  εταιριών "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ" και "Commercial Value ΑΑΕ"  αναρτήθηκε ανακοίνωση περί ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάρτισης και καταχώρησης των καταστάσεων των δικαιούχων απαιτήσεων κατά των δύο αυτών εταιριών. Η αναγγελία των απαιτήσεων από τους ασφαλισμένους είχε ολοκληρωθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2015.
Ειδικότερα, στην ανακοίνωση της ιστοσελίδας αναφέρονται τα εξής:


"Ανακοινώνεται στους ασφαλισμένους των εταιρειών ότι καταρτίστηκαν και καταχωρήθηκαν στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος) οι καταστάσεις δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των στοιχείων της επαληθευμένης απαίτησής τους με βάση τα καθορισμένα κριτήρια αναζήτησης στην ιστοσελίδα  https://liqportfolios.bankofgreece.gr:63747/default.aspx


Όσοι  ασφαλισμένοι δεν έχουν συμπεριληφθεί στις ανωτέρω καταστάσεις,  μόνο με Ανακοπή κατά των Καταστάσεων στο αρμόδιο Δικαστήριο υπάρχει η δυνατότητα να συμπεριληφθεί η απαίτησή τους κατά των ασφαλιστικών εταιριών, ώστε να δικαιούνται αποζημίωση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στη σχετική νομοθεσία.
Η προθεσμία για την κατάθεση της Ανακοπής λήγει σε 45 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση των Καταστάσεων Δικαιούχων, δηλαδή λήγει τον Ιανουάριο 2016.


Σύμφωνα με ανακοίνωση των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMMERCIAL VALUE η προθεσμία για την άσκηση Ανακοπής στο Πρωτοδικείο Αθηνών λήγει την 18η Ιανουαρίου 2016.


Για όποιον ενδιαφέρεται να διεκδικήσει το δικαίωμα της αποζημίωσης θα πρέπει μέχρι τέλους του έτους 2015 να επικοινωνήσετε με το Δικηγορικό μας Γραφείο, προκειμένου να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την άσκηση  Ανακοπής κατά των καταστάσεων με τους δικαιούχους αποζημίωσης.


Αναστασία Χρ. Μήλιου
Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις Αθηνών
Τηλ.  6945-028153
e-mail: natmil@otenet.gr, info@legalaction.gr
www.legalaction.gr

Νεότερη Παλαιότερη