Ενημέρωση για την αποκομιδή απορριμάτων

Η Υπηρεσία Καθαριότητας ενημερώνει τους πολίτες της Αγίας Παρασκευής για τα προγράμματα αποκομιδής απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών και προϊόντων κηπευτικών εργασιών που λειτουργούν στον Δήμο μας.

 


Ιωάννης Α. Σιδέρης


Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος


Apokomidi

Νεότερη Παλαιότερη