Τι πρέπει να προσέξετε σε ένα βασικό ασφαλιστήριο περιουσίας

200567130-001


Η επιχείρηση μας, μετά το σπίτι μας, αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο το οποίο πρέπει να προστατεύουμε και να έχουμε εξασφαλισμένο. Η ασφάλεια επιχειρήσεων αποτελεί επιτακτική ανάγκη τόσο για τις μικρές, όσο και για τις μεγάλες επιχειρήσεις, αφού από την εύρυθμη λειτουργία τους αντλούμε το εισόδημά μας.


Θα πρέπει όλοι να αναρωτηθείτε πόσο πολύ ρισκάρετε καθημερινά, αν δεν έχετε ασφαλίσει την επιχείρησή σας. Μπορεί να έχετε επενδύσει κεφάλαια, γνώσεις , χρόνο και προσπάθεια για να δημιουργήσετε την επιχείρησή σας, αλλά παραβλέποντας μία άλλη μικρή επένδυση, την ασφάλεια, μπορεί όλα αυτά να τα χάσετε ανεπιστρεπτή μέσα σε λίγο χρόνο.


Η επιχείρησή σας καθημερινά απειλείται από πλήθος κινδύνων, που αρκετοί από αυτούς δεν είναι προβλέψιμοι και αντιμετωπίσιμοι. Οι πιο συνηθισμένοι κίνδυνοι σύμφωνα με τις Ασφάλειες ΜΙΝΕΤΤΑ για τους οποίους μπορείτε να ασφαλιστείτε είναι ζημιές από πυρκαγιά, ζημιές από καπνό, κεραυνό, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, κλοπή και πολλές άλλες καλύψεις οι οποίες μπορούν να συμφωνηθούν με την ασφαλιστική εταιρεία στην οποία θα απευθυνθείτε.


Αυτό που πρέπει να προσέξετε σε ένα βασικό ασφαλιστήριο περιουσίας είναι η σωστή ασφάλιση. Σε περίπτωση που ασφαλιστούν μικρότερες αξίες (υπασφάλιση) η αποζημίωση θα είναι αναλογική, ενώ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ασφαλισμένα κεφάλαια είναι υπερβάλλοντα του κανονικού, η αποζημίωση θα περιοριστεί στο πραγματικό. Θα πρέπει, λοιπόν, να γίνεται αναπροσαρμογή των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων ώστε αυτά να προσεγγίζουν τις πραγματικές αξίες αντικατάστασης. Ως εκ τούτου οι συμβουλές του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή είναι ανεκτίμητες. Σε κάποιες δε περιπτώσεις, μπορεί να είναι απαραίτητη και η παρουσία Πραγματογνώμονα ή Εκτιμητή αξιών.


Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο επιχειρήσεων, λοιπόν, μπορεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά της και να τη βοηθήσει να επαναλειτουργήσει σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής. Με ένα πολύ χαμηλό κόστος σε σχέση με την περιουσία σας, μπορείτε να εξασφαλίσετε τον κόπο μιας ζωής και να νιώθετε σιγουριά για το μέλλον σας.

Νεότερη Παλαιότερη