Συμβάλλουμε όλοι στην ανακύκλωση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών

kadosΟ Δήμος Αγίας Παρασκευής συνεργάζεται με εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ο αποσυρόμενος εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου, ούτε να απορρίπτεται ανεξέλεγκτα σε οικόπεδα και κοινόχρηστους χώρους.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Καθαριότητας στο τηλέφωνο 213-2004539, ή απευθείας με το συνεργαζόμενο σύστημα στο 210-4001610, το οποίο αναλαμβάνει τη δωρεάν περισυλλογή των ηλεκτρικών συσκευών που δεν χρησιμοποιούνται και τις μεταφέρει σε αρμόδιους φορείς για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των χρήσιμων μερών τους. Εναλλακτικά, υπάρχει ειδικό σημείο όπου συλλέγεται ο αποσυρόμενος εξοπλισμός και βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Δήμου μας, το οποίο πρόσφατα ανανεώθηκε, όπως και εσωτερικό φυλασσόμενο σημείο που λειτουργεί πλέον στην είσοδο του Δημαρχείου.

Είναι σημαντικό να ανακυκλώνουμε όλοι μας σωστά τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που δεν χρειαζόμαστε, όπως, επίσης, είναι εξίσου σημαντικό να μεταδίδουμε το μήνυμα της ανακύκλωσης στους φίλους και γνωστούς μας. Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία.

Ιωάννης Α. Σιδέρης
Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
Νεότερη Παλαιότερη