Οι προτεραιότητες της Αυτοδιοίκησης στον τομέα της Παιδείας

kede

Η συνέχιση του Πρόγραμμα Δία Βίου Μάθησης και οι τρόποι χρηματοδότησής του, η επαναπρόσληψη των σχολικών φυλάκων και η ομαλή χρηματοδότηση δαπανών για τις σχολικές καθαρίστριες, η λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών, οι κτιριακές ανάγκες και το κόστος λειτουργίας των σχολικών εγκαταστάσεων, η λειτουργία των Κοινωνικών Φροντιστηρίων στους δήμους, αλλά και τα Συμβούλια Νέων και η γενικότερη εμπλοκή των νέων στα θέματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, είναι τα θέματα που απασχόλησαν την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας, Θρησκευμάτων και Νεολαίας, η οποία συνήλθε μετά από απόφαση του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλη ενόψει της διεξαγωγής του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε, υπό τον Γ. Ιωακειμίδη, Δήμαρχο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη και μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. και τον Θ. Παπαθανάση, πρώην δήμαρχο Ναυπάκτου και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης, υπογράμμισε τον ουσιαστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Αυτοδιοίκηση στα φλέγοντα ζητήματα της παιδείας και της νεολαίας. Τόνισε τον ρόλο της Επιτροπής ως εισηγητικού εργαλείου στο πλαίσιο της χάραξης αντίστοιχων πολιτικών από την Κ.Ε.Δ.Ε., αλλά και στις θεματικές συναντήσεις των αιρετών ενόψει του Τακτικού Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στις 7-9 Μαΐου στη Χαλκιδική.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Γ. Ιωακειμίδης κάλεσε τα μέλη να προχωρήσουν στη διαμόρφωση του περιγράμματος του πλαισίου δράσης και επεσήμανε ότι η Επιτροπή καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από ανοιχτά θέματα με επείγοντα χαρακτήρα και μεγάλη σπουδαιότητα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Κατά τη πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής αποφασίστηκε να διαμορφωθεί σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ερωτηματολόγιο, το οποίο θα αποσταλεί στους δήμους, ώστε να αναδειχθούν τα κρίσιμα ζητήματα που θα προσεγγιστούν κατά προτεραιότητα.

Επιπλέον αποφασίστηκε να ζητηθεί και να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τα προβλήματα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση στον τομέα της Παιδείας.

 
Νεότερη Παλαιότερη