Πρόγραμμα στέγασης και επανένταξης Δήμου Αγίας Παρασκευής

stegasi


Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής είναι δικαιούχος της πράξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, με συνολικό προϋπολογισμό 103.440 ευρώ, που υλοποιείται στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12.


(Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, (αρ. πρωτ. Δ23/οικ.48277/2531 17.12.2014 (ΑΔΑ 7ΟΘΒΛ-ΛΔ0))


Οι ομάδες-στόχος του προγράμματος είναι:

  • οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων ή Ξενώνες Ύπνου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων,
  • οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας,
  • γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας,
  • άτομα που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους και δεν σπουδάζουν.


Ειδικοί Στόχοι του Προγράμματος:

  • Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας
  • Η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια ενός έτους και βρίσκεται στη φάση επιλογής των ωφελουμένων.

Νεότερη Παλαιότερη