Πρόσκληση από τον δήμο για δημιουργία ομάδας εθελοντών προστασίας του δάσους

πυροσβέστες


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ


Η Δημοτική αρχή Αγίας Παρασκευής έχει σταθερή στόχευση στα ζητήματα εθελοντισμού. Στα πλαίσια αυτά σκοπεύει στη σύσταση ομάδας εθελοντών δασοπυροπροστασίας, για την οποία έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αρκετούς συμπολίτες. Η ομάδα εθελοντών θα πλαισιώνει το τμήμα Πολιτικής Προστασίας που λειτουργεί στο Δήμο μας.

Πιστεύοντας ότι η εθελοντική συμμετοχή, πέρα από την καλή διάθεση και ευσυνειδησία θα πρέπει να συνδέεται με την αντίστοιχη εκπαίδευση για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, οι εθελοντές που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν, θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να ενταχθούν στο μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η συμμετοχή τους θα είναι πολύτιμη και θα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία του Υμηττού αλλά και γενικότερα του αστικού και περιαστικού πρασίνου της πόλης.

Οι φίλοι/ες που επιθυμούν να συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή μπορούν να τηλεφωνούν στο 2132004570, κ. Χάρη Παπαδημητρίου.

Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος                           Ο   Δήμαρχος  Αγίας Παρασκευής
για θέματα Πολιτικής Προστασίας

ΣΤΕΛΛΑ ΨΥΛΛΑ                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Νεότερη Παλαιότερη