Έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας Αγίας Παρασκευής

kep ygeias


Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργία και Δικτύωση Δημοτικών Κέντρων Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας)», για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής Υγείας, που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2013, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της νέας Δημοτικής Δομής Κέντρου Πρόληψης Υγείας του Δήμου μας που εξειδικεύεται στην πρόληψη και προαγωγή υγείας των Δημοτών μας.


Το ΚΕΠ Υγείας Αγίας Παρασκευής θα λειτουργεί στη Διεύθυνση Χίου και Σωτήρος 2 (Δημοτικά Ιατρεία) στην Αγία Παρασκευή και στελεχώνεται από καταρτισμένους σε θέματα πρόληψης Δημοτικούς υπαλλήλους και ειδικευμένο γιατρό.


Οι Δημότες θα ενημερώνονται από το ΚΕΠ Υγείας για συγκεκριμένες ενέργειες του Δήμου, με σκοπό την προαγωγή της Υγείας, καθώς και για διαγνωστικές εξετάσεις, που προβλέπονται για την πρόληψη σοβαρών μορφών καρκίνου και καρδιαγγειακών νοσημάτων.


Σκοπός του Δήμου μας είναι το ΚΕΠ Υγείας να γίνει σημείο αναφοράς για το Δημότη, για θέματα πρόληψης και προαγωγής της Υγείας. Σε πρώτη φάση, αναλαμβάνει επίσης την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης των Δημοτών για τους κινδύνους από την κατάχρηση του διαδικτύου, τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.


Τέλος, ο Δήμος προσκαλεί τους γιατρούς και τους άλλους παρόχους υγείας της περιοχής μας να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα πρόληψης του ΚΕΠ Υγείας.


Φορέας Υλοποίησης του προγράμματος είναι το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας.











Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής


ΖΩΗ Φ. ΦΩΤΕΙΝΟΥ



Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής


ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ


Νεότερη Παλαιότερη