Είναι αναγκαία δαπάνη η ασφάλιση υγείας;

Health-Insurance

Εξαιρετικά μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των ασφαλισμένων για τα προγράμματα υγείας που προσφέρουν οι ασφαλιστικές όπως ενημερώνουν οι Ασφάλειας ΜΙΝΕΤΤΑ. Οι περισσότερες εταιρείες αναζητούν τη χρυσή τομή μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και καλύπτουν το κενό που αφήνει το δημόσιο σύστημα ασφάλισης, ενώ με τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσοκομεία γίνεται πλέον επιτακτική ανάγκη η ιδιωτική ασφάλιση.

Πλέον η ιδιωτική ασφάλιση δεν θεωρείται ένα είδος πολυτελείας αλλά μια αναγκαία δαπάνη.

Τα προγράμματα υγείας

Κάνοντας ένα πρόγραμμα υγείας η ασφαλιστική εταιρεία είναι αυτή που αναλαμβάνει να πληρώσει τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Το τελικό ποσό που θα πληρώσει εξαρτάται από κάθε πρόγραμμα και συνήθως από τα ασφάλιστρα που καταβάλει ο πελάτης.

Στα έξοδα που καλύπτονται μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται ολοκληρωτικά οι αμοιβές ιατρών, χειρουργών, αναισθησιολόγων χωρίς όριο ή πίνακα αμοιβών, ανάλογα πάντα με την ασφαλιστική εταιρεία. Μάλιστα πολλά προγράμματα παρέχουν αποκλειστική νοσοκόμα στο νοσοκομείο και στο σπίτι, ενώ στα συγκεκριμένα προγράμματα καλύπτονται και έξοδα εκτός από τα νοσοκομειακά. Δηλαδή έξοδα για φάρμακα, ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις, φυσικοθεραπεία και σειρά ακόμη καλύψεων. Επίσης στη συγκεκριμένη κατηγορία προγραμμάτων υπάρχει η δυνατότητα ο ασφαλισμένος να εισπράττει και 100 περίπου ευρώ την ημέρα για κάθε μέρα νοσηλείας.

Σημειώνεται ότι εκτός από τη νοσηλεία στην Ελλάδα μπορεί να καλυφθεί και νοσηλεία στο εξωτερικό, αλλά συνήθως αυτό γίνεται με συμμετοχή του ασφαλισμένου γύρω στο 20%.

Η διαδικασία πληρωμής - αποζημίωσης

Συνήθως ο ασφαλισμένος δίνει στην εταιρεία όλες τις αποδείξεις αφού βγει από το νοσοκομείο και στη συνέχεια λαμβάνει το σχετικό ποσό. Σε περίπτωση που το νοσοκομείο έχει συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία τότε η πληρωμή γίνεται απευθείας.

Ταυτόχρονα για να μειωθεί το ποσό που πληρώνει ο ασφαλισμένος υπάρχει συνήθως ένα ποσό απαλλαγής. Όσο μεγαλύτερη η απαλλαγή τόσο χαμηλότερα τα ασφάλιστρα. Δηλαδή για ένα κόστος νοσοκομειακής περίθαλψης με απαλλαγή 1.500 ευρώ, η ασφαλιστική θα καλύψει 8.500 ευρώ.

Σε ότι αφορά τα έξοδα για την αμοιβή του γιατρού υπάρχει ανώτατο όριο και βέβαια είναι απαραίτητη η προσκόμιση σχετικής απόδειξης.

Οι ασφαλισμένοι πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί καθώς υπάρχουν ασφαλιστήρια τα οποία προβλέπουν ότι πρέπει να ειδοποιηθεί η ασφαλιστική πριν τη νοσηλεία.

Οικογένειες

Εκτός από τα ατομικά συμβόλαια υγείας υπάρχουν και οικογενειακά. Έτσι οι οικογένειες μπορούν να πετύχουν σημαντικές εκπτώσεις για να ασφαλιστούν.
Νεότερη Παλαιότερη