Στην Εισαγγελία πρωτοδικών τα οικονομικά της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 2013-2014

eisaggelia

Με την υπ’ αριθμ. 466/2014 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», εγκρίθηκε η αναφορά-καταγγελία στον αρμόδιο Οικονομικό Εισαγγελέα και τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (όπως και η κοινοποίησή της στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και όπου αλλού χρειαστεί), για τις οικονομικές ατασθαλίες - ταμειακά υπόλοιπα της οικονομικής περιόδου 1/1/2013 έως 31/8/2014 που περιήλθαν σε γνώση του Δήμου Αγίας Παρασκευής και αφορούν στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής».

Σε εκτέλεση της ως άνω υπ’ αριθμ. 466/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προέβη στις εξής ενέργειες:

α) Στις 16/1/2015 κατέθεσε στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών αναφορά - καταγγελία αναφορικά με τα ως άνω ταμειακά υπόλοιπα.

β) Στις 21/1/2015 κατέθεσε στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής - Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων - Διεύθυνση
Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων αναφορά - καταγγελία για το ίδιο θέμα.

γ) Στις 22/1/2015 κοινοποίησε στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής επικυρωμένα αντίγραφα της αναφοράς - καταγγελίας.

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Νεότερη Παλαιότερη