Απαλλαγή τροφείων έως € 18.000,00 ετήσιο εισόδημα στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αγίας Παρασκευής

PAISDAP_LOGOΛαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες οικονομικά συνθήκες που βιώνουν στην πλειοψηφία τους οι γονείς των φιλοξενούμενων παιδιών μας και θέλοντας το Νομικό Πρόσωπο να ανταποκριθεί ουσιαστικά στην Προγραμματική δέσμευση της Νέας Δημοτικής Αρχής για «ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ», η Πρόεδρος εισηγείται την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 22/2014 απόφαση Δ.Σ.(18-03-2014), που όριζε την απαλλαγή πληρωμής τροφείων από 0-10.000 ευρώ για συνολικό ετήσιο εισόδημα των γονέων και προτείνει να επεκταθεί η απαλλαγή έως τις 18.000 ευρώ συνολικό ετήσιο εισόδημα από 1η Φεβρουαρίου 2015.Εκτιμάται ότι δε θα δημιουργηθούν προβλήματα εξ αυτού του λόγου στην απρόσκοπτη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας.

Τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής, όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας πλειοψηφώντας, αποφάσισε την απαλλαγή πληρωμής τροφείων έως 18.000 ευρώ συνολικό ετήσιο εισόδημα των γονέων.

Για το Δ.Σ
Η Πρόεδρος
Μαργαρίτα Δημητρίου Καβρουδάκη
Νεότερη Παλαιότερη