Δρακόντεια τα πόθεν έσχες στο Δημόσιο και μπλόκο στις «υπόγειες» συναλλαγές

money2

Aυστηρότερο «πόθεν έσχες» για το Δημόσιο προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Αλλαγές σε επικουρικές, εφάπαξ, ΑΦΜ, ΦΠΑ και στη χάραξη του αιγιαλού. Καταργούνται οι φόροι υπέρ τρίτων.

Μπλόκο στις «υπόγειες» συναλλαγές για όσους διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, με νέο αυστηρότερο πόθεν έσχες, επιβολή δρακόντειων ποινών και διεύρυνση του αριθμού των δημοσίων λειτουργών που θα πρέπει να υποβάλλουν αναλυτική δήλωση εισοδηματικής και περιουσιακής κατάστασης, βάζει η κυβέρνηση με τις νέες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, το οποίο δεν θα ψηφιστεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Προβλέπονται χρηματικές ποινές «φωτιά» που φθάνουν μέχρι και το 1.000.000 ευρώ για όσους υποβάλλουν ανακριβή δήλωση, ενώ σε κακούργημα μετατρέπεται η απόκρυψη περιουσίας άνω των 300.000 ευρώ. Μάλιστα αυστηρές κυρώσεις με φυλάκιση και χρηματική ποινή προβλέπονται και για όσους θεωρείται ότι συνέβαλαν στην αλλοίωση του «πόθεν έσχες» ή στην παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου προσώπου.

Τη δήλωση «πόθεν έσχες» θα πρέπει να υποβάλουν από το 2015 και νέες κατηγορίες υπαλλήλων και δημοσίων λειτουργών που κατέχουν θέση ευθύνης και διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα ή προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον όπως αστυνομικοί, λιμενικό, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, δασάρχες και δασονόμοι, πρόεδροι και διαχειριστές Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ιδιοκτήτες, εταίροι και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, ακόμη και το πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ, του Πυροσβεστικού Σώματος και του υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας.

Οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» θα υποβάλλονται από το 2015 ηλεκτρονικά, ενώ ο έλεγχος και η επεξεργασία τους ανατίθεται σε ειδική ανεξάρτητη Επιτροπή, που αποτελείται από δύο αντιπροέδρους της Βουλής, δύο ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς και έναν υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Και δήλωση οικονομικών συμφερόντων

Επίσης για πρώτη φορά θεσμοθετείται η υποχρέωση υποβολής, παράλληλα με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων που αφορά στον υπόχρεο και τη σύζυγο.

Η δήλωση θεσπίζεται για λόγους διαφάνειας και αποτροπής της σύγκρουσης συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων του υπόχρεου.

Συγκεκριμένα θα δηλώνονται οι επαγγελματικές δραστηριότητες, η συμμετοχή στη διοίκηση πάσης φύσεως νομικών προσώπων και εταιρειών, ενώσεων προσώπων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι αμειβόμενες δραστηριότητες καθώς και οποιαδήποτε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα που μπορεί να προκαλέσουν άμεση ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντα των υπόχρεων προσώπων.

Κυρώσεις «φωτιά» με ποινή φυλάκισης και χρηματικά πρόστιμα αντιμετωπίζουν όσοι δεν θα υποβάλουν ή θα υποβάλουν ανακριβή ή ελλιπή δήλωση «πόθεν έσχες». Ειδικότερα:

• Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε επωφελούμενος της ιδιότητάς του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και με χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.

• Τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος και συγκεκριμένα με κάθειρξη μέχρι 10 ετών και με χρηματική ποινή από 20.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ όποιος αποκρύπτει περιουσία δική του και των λοιπών προσώπων για τα οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση που υπερβαίνει συνολικά τις 300.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται με τη μη υποβολή δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης.

• Αν η μη υποβολή ή η ανακριβής υποβολή ή ελλιπής δήλωση τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται χρηματική ποινή. Το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο, εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, μπορεί να κρίνει τις πράξεις αυτές ατιμώρητες.

• Τρίτος ο οποίος εν γνώσει του συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή.

• Τα φυσικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων του άρθρου 5 του ν. 3691/2008 που παραβιάζουν την υποχρέωση γνωστοποίησης της παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ
Θα χάνουν τον ΑΦΜ τους οι φοροφυγάδες

«Ακύρωση» του ΑΦΜ για όσους φοροδιαφεύγουν, κατάργηση των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ και αναγνώριση από την Εφορία των δαπανών αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών καθώς και των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης για όσους υπέβαλαν εκπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση, δηλαδή από τις 15 Ιουλίου και μετά, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο.

Επίσης προβλέπεται η σύσταση 400 οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τις νέες διατάξεις:

• Θα αναστέλλεται ή θα απενεργοποιείται η χρήση ΑΦΜ, εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία από τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή, ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτησή του.

• Καταργείται η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014.

• Θα αναγνωρίζονται οι εκπτώσεις φόρου για τις δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών της καθώς και για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που αφορούν τα εισοδήματα 2013 για τους φορολογούμενους που υπέβαλαν φέτος τις φορολογικές τους δηλώσεις εκπρόθεσμα - δήλωση ΦΠΑ δεν θα υποβάλλουν οι υπόχρεοι που δηλώνουν ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, από τον χρόνο υποβολής σχετικής δήλωσης μεταβολής.

• Η διαφορά φόρου που προκύπτει στη δήλωση ΦΠΑ, αν είναι θετική και άνω των 30 ευρώ, καταβάλλεται στο Δημόσιο, αν είναι θετική, μέχρι τριάντα ευρώ μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο.

• Οταν ο υποκείμενος στον ΦΠΑ διακόπτει οριστικά τις εργασίες της επιχείρησής του και μεταφέρει εκτός της χώρας την οικονομική του δραστηριότητα, υποχρεούται κατά τον χρόνο της διακοπής να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβάλει τον οφειλόμενο φόρο.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Μπλόκο στην αδιαφάνεια και τη γραφειοκρατία

Τις εστίες διαφθοράς, την αδιαφάνεια και τη γραφειοκρατία επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις αγαθών και υπηρεσιών.

Μάλιστα το κόστος των προαναφερόμενων δυσλειτουργιών ανέρχεται ετησίως σε 400 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ.

Στις διατάξεις που επεξεργάστηκε το υπουργείο Ανάπτυξης και περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται:

Η κατάργηση όλων των ειδικών καθεστώτων και της ειδικής νομοθεσίας που χρησιμοποιούσαν μέχρι σήμερα ΟΤΑ, ΔΕΚΟ, νοσοκομεία που ίσχυαν για να αναθέτουν τις προμήθειές τους και η αντικατάστασή τους με την καθιέρωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου.

Απαγόρευση της κατάτμησης σχεδίων έργων, συμβάσεων προμήθειας ή υπηρεσιών.

Ο περιορισμός των δικαιολογητικών συμμετοχής για όλους τους διαγωνισμούς σε μια υπεύθυνη δήλωση, στα νομιμοποιητικά έγγραφα και στην εγγυητική επιστολή, εφόσον υπάρχει, προκειμένου να διευκολύνεται η συμμετοχή στους διαγωνισμούς και να μειωθεί η γραφειοκρατία: τα πλήρη δικαιολογητικά θα προσκομίζονται εφόσον παραστεί ανάγκη ή με την κατακύρωση.

Δημιουργία ειδικού ανεξάρτητου οργάνου για την εξέταση των προσφυγών που γίνονται στους διαγωνισμούς, έξω από την ίδια την αναθέτουσα αρχή.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
Ρύθμιση χωρίς έξτρα χρεώσεις

Οι ρυθμίσεις των καθυστερούμενων δανείων θα γίνονται χωρίς έξτρα χρεώσεις από τις τράπεζες.

Αυτό αναφέρει ρητά το άρθρο 12 (παράγραφος 1) του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, σύμφωνα με το οποίο: «τα πιστωτικά ιδρύματα δεν θα προβαίνουν σε οιασδήποτε μορφής χρεώσεις σχετικά με την εξέταση των αιτημάτων των δανειοληπτών» προκειμένου να υπαχθούν στις λύσεις που ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας.

Επισημαίνει πως: «κρίνεται σκόπιμη η ρητή πρόβλεψη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλη η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του Κώδικα θα γίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση για τους δανειολήπτες προκειμένου να αποτελεί κίνητρο για αυτούς να επιλέξουν τη διαδικασία του Κώδικα».

Παράλληλα η Τράπεζα Ελλάδος θα επιβάλλει κυρώσεις στις τράπεζες που δεν θα εφαρμόζουν όσα προβλέπει ο Κώδικας για τις ρυθμίσεις των δανείων.

ΑΙΓΙΑΛΟΣ
Οριοθέτηση με νέους χάρτες

Βασισμένη στα στοιχεία του Κτηματολογίου και στους ορθοφωτοχάρτες του 2008-2009 που απεικονίζουν την παράκτια ζώνη σε εύρος 300 μέτρων, θα είναι η νέα οριοθέτηση του αιγιαλού, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου του υπ. Οικονομικών. Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως το 2016, καθώς μέχρι σήμερα έχει οριοθετηθεί μόλις το 8% της ζώνης του αιγιαλού. Τα τελικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο ώστε να είναι προσβάσιμα από τους πολίτες.

Συγκεκριμένα η προκαταρκτική οριογραμμή του αιγιαλού θα βασίζεται σε έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες (υπόβαθρα) ακριβείας υψομετρικής πληροφορίας, κλίμακας τουλάχιστον 1:1000 και φωτοληψίας ετών 2008-2009, ενώ η παράκτια ζώνη θα έχει εύρος απεικόνισης τουλάχιστον 300 μέτρων από την ακτογραμμή. Η επιλογή αυτή θα επισπεύσει τη διαδικασία, ενώ θα δώσει τη δυνατότητα να ελεγχθούν και ενδεχόμενες αυθαιρεσίες.

Τα συγκεκριμένα υπόβαθρα θα παραδοθούν από το υπουργείο Περιβάλλοντος στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών και στη συνέχεια θα διαβιβαστούν στις Κτηματικές Υπηρεσίες και στο ΓΕΕΘΑ. Το τελευταίο εντός έξι μηνών θα πρέπει να υποδείξει ποια τμήματα της ακτογραμμής πρέπει να εξαιρεθούν από την ανάρτηση στο Διαδίκτυο για λόγους εθνικής ασφάλειας. Στο ίδιο διάστημα οι Κτηματικές Υπηρεσίες οφείλουν να διαγράψουν την προκαταρκτική οριογραμμή αιγιαλού στις περιοχές που υφίσταται εγκεκριμένη οριογραμμή αιγιαλού και να αποτυπώσουν την τελευταία ως οριστική.

Παράλληλα, μέσα σε έναν χρόνο οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να ελέγξουν την υπόλοιπη προκαταρκτική οριογραμμή και να υποβάλουν τις τελικές προτάσεις τους.

Ολα τα υπόβαθρα με τα τεχνικά στοιχεία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών. Οπως προβλέπεται, αν ύστερα από 18 μήνες από τη λήψη των στοιχείων από τις Κτηματικές Υπηρεσίες δεν έχει εκδοθεί απόφαση για την οριστική οριογραμμή, τότε η προκαταρκτική θεωρείται οριστική και εκδίδεται διαπιστωτική πράξη.

Σε ό,τι αφορά τις παραλίες απαλείφεται η υποχρεωτική πρόβλεψη ότι αυτές πρέπει να καθορίζονται ταυτόχρονα με τον αιγιαλό.

Μαρία Βουργάνα

ethnos.gr
Νεότερη Παλαιότερη