Κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ προς τους δήμους για κάλυψη έργων

European Currency - Europäische Währung


Bγήκε η απόφασή του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την κατανομή πιστώσεων από του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 των Δήμων, για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους (ΣΑΤΑ).


Το συνολικό ποσό που θα κατανεμηθεί είναι 11.728.333,00 €, το οποίο θα αποδοθεί ως τακτική επιχορήγηση σε όλους τους δήμους.


Aπό αυτά ο Δήμος Αγίας Παρασκευής θα λάβει το ποσό των 23.490,00 ευρώ.


sata1

Νεότερη Παλαιότερη