Αποτελέσματα εκλογών του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αγίας Παρασκευής

sedap

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εκλογών του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Αγίας Παρασκευής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ_Page_1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ_Page_2
Νεότερη Παλαιότερη