Συνεδριάζει σήμερα το βράδυ στις 21:00 το δημοτικό συμβούλιο

dimotiko-symvoulio

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 11 Ιουνίου στις 21:00 το Δημοτικό Συμβούλιο της Αγίας Παρασκευής με τα παρακάτω θέματα:

 


 1. Συζήτηση περί του τρόπου αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων σύμφωνα με το ν. 4250/14 και λήψη σχετικής απόφασης.
(εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς)

 1. Έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους 2014.
            (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος)

 1. Έγκριση της υπ' αριθμ. 72/2014 Δ.Σ. ΠΑΟΔΑΠ που αφορά στην «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΠΑΟΔΑΠ οικονομικού έτους 2014».
(εισηγητής: Πρόεδρος κ. Β. Σάρκουλας)

 1. Έγκριση πρόσληψηςπροσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας.
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Παπαδοπούλου)

 1. Κατανομή αριθμού & ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Παπαδοπούλου)
 2. Έγκριση πρόσληψηςπροσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με συμβάσεις έως και δύο μηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής & πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2190/94 όπως ισχύει. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Παπαδοπούλου)
 3. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές – Βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαίθριων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2012».
(εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς)

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές – Βελτιώσεις & εξοπλισμός υπαίθριων χώρων & παιδικών χαρών έτους 2012».
(εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς)

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2012».
(εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς)

 1. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τροποποίηση ανάπλασης & ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης»
(εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς)

 1. Αίτημα για παράταση προθεσμίας του έργου «Βιοκλιματική ανάπλαση και ενίσχυση αστικού πρασίνου οδών περιοχής Τσακού».
(εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς)

 1. 3η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για το κτίριο της οδού Ερμού 76. (εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς)


 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2010».
(εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς)

 1. Κατανομή κοινόχρηστου χώρου κεντρικής πλατείας Αγίας Παρασκευής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 37/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)


 1. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη Φωτεινή Μενεγάκη για τοποθέτηση λουλουδιών και γλαστρών στην πρόσοψη του ανθοπωλείου της επί της οδού Νεαπόλεως αρ. 88, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 38/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
(εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

 1. Λήψη απόφασης για κοπή ή μη των δένδρων.
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ν.Κωβαίος-Ντούσκος)

 1. Υποβολή Δ΄ τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 105/14 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος)

 1. Υποβολή Α΄ τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 106/14 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος)


 
Νεότερη Παλαιότερη