Επιστολή συνδημοτών μας για τις παιδικές χαρές

paidiki xara1


Την παρακάτω επιστολή απέστειλαν στο δήμο Αγίας Παρασκευής στις 10/4/2014 οι υπογράφοντες συνδημότες μας δίχως μέχρι στιγμής να έχουν λάβει κάποια απάντηση.

ΘΕΜΑ: «Ανάπλαση Παιδικών χαρών Δήμου Αγίας Παρασκευής βάσει των διατάξεων της με αριθμ. 28492/2009 (ΦΕΚ 931Β/18-05-2009) Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών».

Μετά την επέμβαση αναπλάσεων των Παιδικών Χαρών της περιοχής Κοντοπεύκου – Πευκακίων – Παραδείσου του Δήμου Αγίας Παρασκευής παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τα παρακάτω:


  • Κατά πόσο η υποκατάσταση στο σύνολο των επιφανειών των οριοθετημένων παιδικών χαρών του φυσικού εδάφους με σκυρόδεμα (ελαφρά οπλισμένο) και τσιμεντοκονίες επίστρωσης για την επικόλληση ελαστικών δαπέδων αποτελεί αρχή αειφόρου σχεδιασμού. Σύμφωνα με το Άρθρο 3§1 της με αριθμ. 28492/2009 (ΦΕΚ 931Β/18-05-2009) «Σχεδίαση και οργάνωση του χώρου» Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, όπως ισχύει, βασική προϋπόθεση της ανάπλασης είναι η εφαρμογή αρχών αειφόρου σχεδιασμού. Οι επιπρόσθετες επιφάνειες τσιμέντου υποβαθμίζουν το αστικό περιβάλλον λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και επιβάρυνσης με επιβλαβείς αναθυμιάσεις από τα ελαστικά δάπεδα κατά τα ¾ του έτους (άνοιξη – καλοκαίρι – φθινόπωρο) που οι θερμοκρασίες είναι αυξημένες.
  • Γιατί δεν έχει προβλεφθεί ζώνη πρασίνου εντός του χώρου της παιδικής χαράς όπως και πού έχει προβλεφθεί η ζώνη όδευσης 1.50m πλάτους στο χώρο που έχουν τοποθετηθεί οι κούνιες και τα παγκάκια των συνοδών, ειδικά για την περίπτωση της παιδικής χαράς επί της Αγίας Τριάδος περιοχή Αγίου Ανδρέα. Σύμφωνα με το Άρθρο 3§2 της με αριθμ. 28492/2009 (ΦΕΚ 931Β/18-05-2009) «Σχεδίαση και οργάνωση του χώρου» Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, όπως ισχύει, η παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει μεταξύ άλλων ζώνη όδευσης 1.50m πλάτους και ζώνες πρασίνου. Επιπρόσθετα, σε ένα χώρο τόσο μικρό σε επιφάνεια γιατί δεν τηρήθηκε η προδιαγραφή του Άρθρου 3§7.α. της με αριθμ. 28492/2009 (ΦΕΚ 931Β/18-05-2009) «Σχεδίαση και οργάνωση του χώρου» Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, όπως ισχύει, για εγκατάσταση τριών τύπων εξοπλισμού ή ενός συγκροτήματος που ισοδυναμεί τουλάχιστον με δύο αυτόνομα όργανα αλλά τοποθετήθηκαν αριθμητικά πολύ περισσότερα ώστε να επικαλύπτονται οι απαιτούμενοι χώροι ασφαλείας μεταξύ των οργάνων και να έχει καταστρατηγηθεί κάθε έννοια φυσικού περιβάλλοντος και πρασίνου, κάθε κανόνας ασφαλούς πρόσβασης.
  • Να μας γνωρίσετε πώς κατοχυρώνεται η ασφάλεια των παιδιών στην περίπτωση καταστροφής κάποιου τμήματος του ελαστικού δαπέδου όταν αποκαλυφθεί η τσιμεντοκονία αφού δε θα είναι δυνατή η άμεση αντικατάσταση ούτε φυσικά και η άμεση εκκένωση του χώρου, όπως και στην περίπτωση που συνυπάρχει ζώνη στρωμένη με γαρμπίλι (πχ. Παιδ. Χαρά Κορυτσάς-Σίφνου στο Κοντόπευκο) όπου χαλίκια έχουν επικαλύψει και σφηνωθεί στο ελαστικό καθιστώντας το επικίνδυνο.
  • Να μας γνωρίσετε πώς διασφαλίζεται η βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών όταν μικρούς και πολύτιμους πνεύμονες πρασίνου, μοναδικούς κοινόχρηστους χώρους εντός των ορίων του Δήμου για επαφή των παιδιών με το χώμα και τα φυσικά υλικά τα υποβαθμίζουμε επιστρώνοντας με τσιμέντο και ελαστικά δάπεδα στο όνομα της ασφάλειας και της αναβάθμισης.
  • Να μας γνωρίσετε την Έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Αττικής Βορείου Τομέα που απαιτείταισύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 20§1 του Ν.4067/12 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 79Α/09-04-2012), όπως ισχύει και της Εγκυκλίου 19/2012 (Άρθρο 20§1 & 2) του ΥΠΕΚΑ για τις εργασίες ανάπλασης σε δημόσιο χώρο.
  • Να μας γνωρίσετε την περιβαλλοντική μελέτη επιπτώσεων που απαιτείται για το συγκεκριμένο έργο.
Παρακαλούμε το Δήμο Αγίας Παρασκευής με την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία να προβεί σε τροποποίηση της μελέτης και της υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της με αριθμ. 28492/2009 (ΦΕΚ 931Β/18-05-2009) «Σχεδίαση και οργάνωση του χώρου» Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, όπως ισχύει. Επισημαίνουμε ότι κάθε επέμβαση στο δημόσιο χώρο οφείλει να είναι αναστρέψιμη ως προς την τροποποίηση του φυσικού εδάφους (βλ. εκτεταμένες τσιμεντοστρώσεις) για το λόγο αυτό απαιτείται η Έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (βλ. Άρθρο 20§1 του Ν.4067/12 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 79Α/09-04-2012), όπως ισχύει και Άρθρο 20§1 & 2 της Εγκ. 19/2012 του ΥΠΕΚΑ). Κάθε περίπτωση έχει ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στη μελέτη και όχι απλά να εφαρμόζονται έτοιμα πρότυπα ΕΛΟΤ και μελέτες που αφορούν εσωτερικούς παιδότοπους, δυνατότητα που από το Άρθρο 4§2 της σχετικής Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών παρέχεται αφού επιτρέπεται η συμμόρφωση και προς άλλα πρότυπα πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα με την προϋπόθεση της ισοδυναμίας τους προς τα αναφερόμενα, η οποία τεκμαίρεται από αναλυτική Τεχνική Έκθεση.

Το παρόν κοινοποιείται:


  1. στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών ώστε να ληφθεί υπόψη κατά τον έλεγχο της πιστοποίησης των παιδικών χαρών,
  2. στο Υπουργείο Εσωτερικών για τυχόν διευκρινήσεις προς το Δήμο Αγίας Παρασκευής ως προς την εφαρμογή της με αριθμ. 28492/2009 (ΦΕΚ 931Β/18-05-2009) «Σχεδίαση και οργάνωση του χώρου» Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, όπως ισχύει,  3. στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών) για τις ενέργειές της ως προς τις εργασίες που εκτελούνται σε Κοινόχρηστο Χώρο χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής όπως ορίζεται στην Εγκύκλιο 19/2012, Άρθρο 20§1 & 2, του ΥΠΕΚΑ.


 
Δημήτρης Κυριόπουλος (συντ/χος Οικο/γος)


Μαρία Πέτρογλου (Αρχ. Μηχανικός)


Δημήτρης Ζιώγας (Χημ. Τροφίμων)


Τούλα Καλογερά (συντ/χος Γεωπόνος)


Γιάννης Κορναράκης (Εκδότης – γραφίστας)


Γιάννης Ρήγος (Μηχ/γος Μηχανικός)
 

 

 
Νεότερη Παλαιότερη