Τί προβλέπει το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο

proistamenos

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο από το υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το νέο σύστημα έχει αναρτηθεί στο http://www.opengov.gr/minreform/?p=1464 .

Όπως ανακοίνωσε  ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκληρώθηκε η  σύνταξη των Προεδρικών Διαταγμάτων με τους νέους οργανισμούς των Υπουργείων και υπάρχει σαφής περιγραφή κάθε θέσης ευθύνης. «Με το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στοχεύουμε να εντοπίσουμε τους πιο κατάλληλους για κάθε μία από τις θέσεις αυτές. Θεσμοθετούμε ένα σύστημα που θα μπορεί να αναδεικνύει με διαφάνεια, αξιοκρατία και αντικειμενικότητα τα πιο άξια και ικανά στελέχη της δημόσιας διοίκησης».

Σε ό,τι αφορά τα βασικά σημεία του νέου συστήματος είναι:

  • Ουσιαστική εμπλοκή του ΑΣΕΠ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

  • Όλα τα στάδια (προφίλ θέσης, κριτήρια αξιολόγησης, αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων και συνέντευξης) θα αναρτώνται σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο.

  • Οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργούνται με τις ίδιες δικλείδες διαφάνειας όπως ακριβώς και οι πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.

  • Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη συνέντευξη: α) η συνέντευξη θα είναι δομημένη, δηλαδή θα αξιολογεί με ενιαίο τρόπο συγκεκριμένες δεξιότητες όπως προκύπτουν από τα βιογραφικά των υποψηφίων και από τις δηλώσεις ενδιαφέροντος και β) η συνέντευξη θα διεξάγεται από έμπειρα και πιστοποιημένα στελέχη, που θα προτείνονται από το ΑΣΕΠ

  • Στις διαδικασίες αξιολόγησης πέραν των εκπροσώπων του ΑΣΕΠ και του Δημοσίου, θα συμμετέχουν και επιλεγμένα στελέχη του ιδιωτικού τομέα ως αξιολογητές.

  • Προαγωγή της ισότητας μεταξύ των εργαζομένων και απελευθερώνει σημαντικούς ανθρώπινους πόρους, καταργώντας παρωχημένους διοικητικούς περιορισμούς.


Όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο «πεδίο εφαρμογής του νέου συστήματος θα είναι, προς το παρόν τουλάχιστον, το λεγόμενο κεντρικό κράτος. Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα ακολουθήσει νέα μελέτη για το σύστημα επιλογής προϊσταμένων, σε συνεργασία του υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το συναρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών».
Νεότερη Παλαιότερη