Τα 15 βήματα για την πάταξη της γραφειοκρατίας

pic-0-norm

Τα επόμενα βήματα για τη μείωση κατά 25% των διοικητικών βαρών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας θα παρουσιαστούν αύριο, μέσα από την έκθεση του ΟΟΣΑ σε συνεργασία με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

«Πρόκειται για μια σημαντική προσπάθεια όχι μόνο να περιοριστεί η γραφειοκρατία στο Δημόσιο, αλλά και να δρομολογηθούν συνθήκες υγιούς και βιώσιμης ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Οι πιο σημαντικές παρεμβάσεις είναι οι εξής:

Ενίσχυση και αναβάθμιση ΚΕΠ

Τα ΚΕΠ, προσφέρουν από τις αρχές Μαρτίου μια σειρά νέων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, κάθε πολίτης έχει πια δυνατότητα να ζητά και να λαμβάνει από το ΚΕΠ της γειτονιάς του:

1) Φορολογική ενημερότητα των αρμόδιων ΔΟΥ
2) Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση οικοδομοτεχνικού έργου του ΙΚΑ
3) Πιστοποιητικά Δημοτολογίου:

- Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
- Βεβαίωση γέννησης
- Βεβαίωση ιθαγένειας
- Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ειδικά για τον ΟΓΑ

4) Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων και εκκαθαριστικό σημείωμα του ΝΑΤ
5) Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων του δημοσίου τομέα

Καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους όχι μόνο με τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και με τους φορείς, που άμεσα ή έμμεσα ελέγχονται από το κράτος, όταν πρόκειται για έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς. Αντί των πρωτοτύπων ή των επικυρωμένων αντιγράφων, οι ενδιαφερόμενοι (πολίτες ή επιχειρήσεις) θα υποβάλλουν στις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα και στη συνέχεια οι υπηρεσίες και οι φορείς αυτοί θα υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των φωτοαντιγράφων που έχουν υποβληθεί.

6) Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης πράξεων εταιριών σε ΦΕΚ

Kαταργείται από την 1η Ιουλίου του 2014 η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ετήσιων ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Η ανάγκη δημοσιότητας για τις συγκεκριμένες πράξεις των εταιρειών καλύπτεται πλέον μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

7) Κατάργηση του γνησίου της υπογραφής στις υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλονται κατά την Α’ φάση των διαγωνισμών του Δημοσίου

Καταργήθηκε η υποχρέωση βεβαίωσης γνησίου υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του Δημοσίου. Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή, ακόμα και αν διαφορετικά ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προχώρησε, για πρώτη φορά, στην κατάργηση των συστημάτων αδειοδοτήσεων, ξεκινώντας από 25 διαδικασίες αδειοδότησης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Καταργείται σε πολλές περιπτώσεις πλήρως η απαίτηση υποβολής φακέλου δικαιολογητικών, η οποία εξακολουθούσε να ισχύει σε άλλες περιπτώσεις κατάργησης αδειοδοτήσεων στο παρελθόν. Η γνωστοποίηση ισχύει πλέον και για την έναρξη της δραστηριότητας και για την αντικατάσταση, μεταβίβαση καταστήματος και προσθήκη σε αυτό άλλης δραστηριότητας.

Στις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες ισχύει πλέον το σύστημα γνωστοποίησης, που κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο μετά τη χορήγηση προέγκρισης από το Δήμο:

8) Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος διάθεσης τροφίμων και ποτών (19 δραστηριότητες αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών όπως παντοπωλείο, ιχθυοπωλείο, κρεοπωλείο, κατάστημα ξηρών καρπών, γαλακτοκομικών και ζαχαρωδών ειδών κλπ)

9) Καταστήματα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (τέσσερις δραστηριότητες αρμοδιότητας υπουργείου Υγείας, όπως κομμωτήριο, κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών ποδιών, εργαστήριο δερματοστιξίας)

10) Γυμναστήριο ή αθλητική σχολή (αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού)

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών - βεβαιώσεων

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών (ένταξη νέων πιστοποιητικών, επικαιροποίηση παλαιών, κατάργηση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης κατόπιν συναίνεσης του πολίτη) στα Υπουργεία:

11) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
12) Ναυτιλίας και Αιγαίου
13) Παιδείας και Θρησκευμάτων
14) Εθνικής Άμυνας
15) Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών

Εκδόθηκε Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο περιορίζονται ή καταργούνται συναρμοδιότητες Υπουργών, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, για την έκδοση ατομικού ή κανονιστικού χαρακτήρα διοικητικών πράξεων (ΚΥΑ ή Π.Δ.). Ο συνολικός αριθμός των υπογραφών που καταργήθηκαν ανέρχεται σε 150.

voria.gr
Νεότερη Παλαιότερη