Ενημέρωση από το Δήμο Αγίας Παρασκευής προς τους ιδιοκτήτες οικοπέδων εν όψει αντιπυρικής περιόδου

XORTA6ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ Η ΕΓΓΥΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ


Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής επιθυμεί να γνωστοποιήσει στους πολίτες, ότι από την 1η Μαΐου 2014 ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος.


Σύμφωνα με την υπ. Αριθ. Π. Δ. 4 ΦΕΚ 724 τ. β΄/22.12.1987,(άρθρο 1),οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σε αυτές και μέχρι αποστάσεως εκατό (100) μέτρων, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σε αυτά, για αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.


Οι παραβάτες υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.


Παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στον καθαρισμό του οικοπέδου σας και να ενημερώσετε τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος για τις δικές σας ενέργειες στα τηλ.:


213 2004 570,577 και 573.


Σε αντίθετη περίπτωση θα προβεί ο Δήμος στον εν λόγω καθαρισμό και θα χρεωθεί η ανάλογη δαπάνη σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας.


Νεότερη Παλαιότερη