Ανακοίνωση της Ενωσης Συλλόγων Γονέων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων με ομόφωνη απόφασή του κατέθεσε υπόμνημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 11ης Ιανουαρίου 2012 το υπόμνημα αναγνώσθηκε προς το σώμα από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα απαντήσει με επιστολή προς την Ένωση Γονέων και στα δύο θέματα που αναφέρονται στο υπόμνημα, το οποίο παρατίθεται παρακάτω.


ΥΠΟΜΝΗΜΑ


Ως Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων Αγίας Παρασκευής, ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά, με υγεία και φώτιση όλων όσοι διοικούν τη χώρα μας αλλά και την πόλη, ώστε να διαχειριστούν τα προβλήματα που μας άφησε το 2011 και ανέτειλαν μαζί με το 2012 με δημοκρατία, διαφάνεια και συνεργασία, με ισότητα και με σεβασμό στην αξιοπρέπεια όλων μας, προκειμένου «να σώσουμε οτιδήποτε κι αν σώζεται».


Απευθυνόμαστε στο δημοτικό συμβούλιο για να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω θέματα που απασχόλησαν και απασχολούν  τη σχολική κοινότητα.


Θέμα 1ο :  Την 24-11-2011 εξεδόθη η υπ΄ αριθμ. 42339 απόφαση του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής, με την οποία παραχωρείται σχολικός χώρος του 3ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής σε πολιτιστική εταιρεία της πόλης μας. Σε αυτήν αναφέρεται ότι λαμβάνει υπόψη (όπως ο νόμος και οι κείμενες εγκύκλιοι ορίζουν) συναίνεση της σχολικής επιτροπής και απόφαση της Δημοτικής επιτροπής Παιδείας, όμως τόσο η Σχολική Επιτροπή όσο και η ΔΕΠ ουδέποτε έλαβαν τέτοιες αποφάσεις. Στη συνεδρίαση της ΔΕΠ της 10-11-2011 δεν ελήφθη απόφαση επί του ανωτέρω θέματος, αν και είχε εισαχθεί ως θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθόσον δεν υπήρχε απόφαση της σχολικής επιτροπής επί της οποίας θα αποφαινόταν η ΔΕΠ και επομένως η λήψη απόφασης αναβλήθηκε μέχρι να ληφθεί απόφαση από τη σχολική επιτροπή.


Στις 15-12-2011 κατατέθηκε έγγραφο προς τον Δήμαρχο και Πρόεδρο της ΔΕΠ υπογεγραμμένο από 5 μέλη της σχολικής επιτροπής της Δευτεροβάθμιας και 2 μέλη της Δημοτικής επιτροπής Παιδείας, με το οποίο ζητείται η ανάκληση της ανωτέρω απόφασης, ως μη νομίμως ληφθείσα διότι, όπως προαναφέρθηκε, δεν υπήρξαν αποφάσεις της Σχολικής Επιτροπής και της ΔΕΠ.


Επιπλέον, στις 19-12-2011 η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  συζητά την επιστολή και ομοφώνως επιβεβαιώνει ότι το θέμα ουδέποτε εισήχθη καν προς συζήτηση.
Επομένως, η  ανωτέρω απόφαση του δημάρχου μνημονεύει αναληθώς αποφάσεις της Σχολικής Επιτροπής και της ΔΕΠ που ουδέποτε ελήφθησαν και οφείλει άμεσα να ανακληθεί.


Η Ένωση Συλλόγων Γονέων απευθύνθηκε στο Δήμαρχο για να τον συναντήσει αλλά στάθηκε αδύνατο λόγω φόρτου υποχρεώσεών του, όπως μας απάντησε η γραμματεία του.


Θεωρούμε ότι η επιμονή του Δημάρχου να μην ανακαλεί την απόφασή του, καταργεί στη πράξη τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και μας γεννά σοβαρά ερωτηματικά για τη πολιτική που θα ακολουθηθεί στη παραχώρηση των σχολικών χώρων στο μέλλον. Τίθεται λοιπόν το εύλογο ερώτημα: Είναι νομικά υποχρεωμένος ο Δήμαρχος να ακολουθεί τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος ή μπορεί να δρα κατά βούληση, εκδίδοντας αποφάσεις στις οποίες εντελώς αυθαίρετα αναφέρονται αποφάσεις συλλογικών οργάνων, οι οποίες ουδέποτε ελήφθησαν;


Θέμα 2ο : Είναι πλέον γνωστό το θέμα που έχει προκύψει με την αυθαίρετη αλλαγή του θεατρολόγου στο 2ο Γυμνάσιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου γονέων του 2ου Γυμνασίου μαζί με γονείς και τα παιδιά τους που συμμετέχουν στη θεατρική ομάδα παρέστησαν σε συνεδρίασή σας και ζήτησαν τη παραμονή του θεατρολόγου με τον οποίο είχαν ήδη ξεκινήσει επί τρεις βδομάδες τις πρόβες. Αντιμετώπισαν την άρνηση του Δημάρχου να αναιρέσει μια προσωπική του απόφαση, όπως ο ίδιος δήλωσε στην ίδια συνεδρίασή σας.


Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι η θεατρική ομάδα του συλλόγου γονέων συνεχίζει τη δουλειά της και αριθμεί 40 μαθητές του 2ου Γυμνασίου ενώ η θεατρική ομάδα που δημιουργήθηκε μετά την απόφαση του Δημάρχου αριθμεί περίπου 10 μαθητές. Επομένως ο ΠΑΟΔΑΠ θα πληρώσει (με λεφτά των δημοτών) μια δραστηριότητα που απευθύνεται σε περίπου 10 μαθητές και όχι τη δραστηριότητα των 40 μαθητών, αγνοώντας τη θέληση του Συλλόγου γονέων, των γονέων του θεατρικού και κυρίως των μαθητών–αποδεκτών. Σημειώνουμε δε ότι η θεατρική αγωγή είναι μια εξωσχολική δραστηριότητα η οποία στηρίζεται παντοιοτρόπως και ανέκαθεν από τους συλλόγους γονέων της πόλης μας και βεβαίως από τους γονείς και αφορά τη ψυχαγωγία (με όλη τη σημασία της λέξης) των παιδιών μας.
Θεωρούμε ιδιαίτερα δυσοίωνη την άρνηση συνεργασίας με το Σύλλογο γονέων του 2ου Γυμνασίου και  υποτιμητική για τη προσφορά και τη δράση του συλλόγου την «ερήμην» του απόφαση, όποιος και αν αρχικά και τελικά αποφάσισε. Επισημαίνουμε ότι η αυθαίρετη και εν μέσω λειτουργίας του προγράμματος αλλαγή του θεατρολόγου έγινε χωρίς καν να ενημερωθεί το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου γονέων, αλλά το έμαθε εκ των υστέρων και ως τετελεσμένο γεγονός.


Διεκδικούμε την ηθική υποχρέωση του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων να αφουγκράζεται και κυρίως να λαμβάνει υπόψη του τα λογικά αιτήματα των φορέων της πόλης μας και εν προκειμένω του συλλόγου γονέων του 2ου Γυμνασίου και να προβεί άμεσα στην οικονομική κάλυψη της αμοιβής του θεατρολόγου που έχουν επιλέξει οι 40 μαθητές και οι γονείς τους μέσω του Συλλόγου Γονέων.


Αγία Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012                                                                                                                     Το Διοικητικό Συμβούλιο
Νεότερη Παλαιότερη