Ανακοίνωση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων

Με την ευκαιρία της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τον Προϋπολογισμό του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων μετά από μελέτη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος εκτιμά ότι:


Α/ Η επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων μειώθηκαν σε σχέση με το 2009 κατά 43,5%.


2009: 622.205 Ευρώ 2010:332.653,80 Ευρώ 2011:352.437,99 Ευρώ


(στο ποσόν του 2011 συμπεριλαμβάνεται η δ΄ δόση από το Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργική Απόφαση 47855/16/11/2011, που δεν έχει ακόμα αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές).


Η υποχρηματοδότηση της παιδείας, όπως φαίνεται και από την μείωση των δαπανών για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων, αναδεικνύει δύο βασικά θέματα: 1.το πόσο αφελές είναι να πιστεύουμε ότι πράγματι το Υπουργείο Παιδείας στοχεύει σ’ ένα «νέο, ποιοτικά αναβαθμισμένο δημόσιο σχολείο» και 2.το πόσο επιζήμια για τη δημόσια, δωρεάν και ενιαία παιδεία ήταν η «αποκέντρωση» αρμοδιοτήτων για τα σχολεία στους Δήμους.


Β/ Για το 2011 ο Δήμος είχε προϋπολογίσει για απόδοση/επιχορήγηση προς τις σχολικές επιτροπές 753.648 ευρώ (600.000 ευρώ για τις ανάγκες λειτουργίας των σχολείων+ 153.648 ευρώ για επισκευές μέσω σχολικών επιτροπών) ενώ συνολικά διατίθενται για το 2011 522.209,55 ευρώ (άθροισμα των 282.209,55ευρώ που είχαν κατατεθεί μέχρι 31/10, των 170.000 ευρώ που ψηφίστηκαν στις 31/10/2011 να δοθούν από ιδίους πόρους και αναμένεται από μέρα σε μέρα στα σχολεία καθώς και των 70.228,39ευρώ της δ΄δόσης του Υπουργείου Εσωτερικών).


Η επιχορήγηση των 170.000ευρώ από ιδίους πόρους συνέβαλε στην κάλυψη των βασικών αναγκών λειτουργίας των σχολείων της πόλης μας και η πολιτική αυτή επιλογή της δημοτικής αρχής συνάδει με την ομόθυμη διάθεση όλων μας να εξασφαλιστεί ένα αξιοπρεπές επίπεδο στην λειτουργία των σχολείων και στην διαβίωση των παιδιών μας σ’ αυτά. Δεν μπορούμε όμως να μην τονίσουμε ότι δεν αξιοποιήθηκε μέσα στο καλοκαίρι το ποσό των 153.648ευρώ (κωδ.15.7331.49) που προοριζόταν για τις επισκευές των σχολείων μέσω των σχολικών επιτροπών, κυρίως λόγω λανθασμένων επιλογών και διοικητικών δυσλειτουργιών που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.


Φυσικά, η «μεταφόρτωση» αρμοδιοτήτων στους Δήμους χωρίς τους απαραίτητους πόρους μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνους δρόμους ιδιωτικοποίησης της δημόσιας παιδείας. Εμείς, ως Ένωση Γονέων, ευελπιστούμε ότι η Δημοτική Αρχή και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο θα στηρίξει το Δημόσιο σχολείο, όπως επανειλημμένα έχει διακηρύξει, καλύπτοντας την λειτουργία του από ιδίους πόρους του Δήμου, που στο κάτω-κάτω προέρχονται από φόρους και τέλη δικά μας, ακόμα και χωρίς τις κρατικές επιχορηγήσεις και χωρίς να «μαγευτεί από τις σειρήνες» της εμπορευματοποίησης του αγαθού της παιδείας.


Γ/ Για το 2012 ο Δήμος προϋπολογίζει 600.000ευρώ προς απόδοση/επιχορήγηση προς τις σχολικές επιτροπές (κωδ.00.6711.24 280.913,50ευρώ + κωδ.00.6715.08 319.086,50ευρώ).


Ελπίζουμε του χρόνου τέτοια μέρα να εκτιμήσουμε ότι πράγματι αυτά τα χρήματα αποδόθηκαν στα σχολεία της πόλης μας και ότι αξιοποιήθηκαν με σύνεση ώστε και οι 38 σχολικές μονάδες να λειτουργούν ομαλά, καλύπτοντας τις ανάγκες τους και οι 6.000 μαθητές χαίρουν της ίδιας, ισότιμης και ενιαίας αντιμετώπισης σε όποιο σχολείο και αν φοιτούν.


Δ/ Σημαντικό ρόλο στην λειτουργία των σχολείων έχει η κτηριακή τους κατάσταση.


Το 2011 υλοποιήθηκαν ή δρομολογήθηκαν και συνεχίζονται το 2012 τα παρακάτω έργα επισκευών-συντήρησης στα σχολεία της πόλης:


30.7331.15 Συντηρήσεις-επισκευές-βελτιώσεις σχολικών κτηρίων «2010» 114.391,40


30.7331.20 Επεμβάσεις για την βελτίωση της λειτουργικότητας του κτηρίου του 4ου Δημοτικού 54.000


30.7411.01 Στατική μελέτη για την αποκατάσταση φθορών στο φέρονταοργανισμό του 4ου νηπ. 4.298,85


30.7331.70 Λεβητοστάσιο 9ο δημοτικό 14.944,50


30.7331.71 Ανελκυστήρας 7ο δημοτικό 14.944,50


 


Το 2011 δεν πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω έργα που αναφέρονταν στον προϋπολογισμό:


30.7331.48 Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων «2011» 50.000 30.7326,45 Εργασίες ανακατασκευής ανοικτού γηπέδου μπάσκετ στο 6ο δημοτικό (Αναμόρφωση προϋπολογισμού Σεπτέμβριος 2011) 24.600


15.7331.49 Συντηρήσεις επισκευές Σχολικών κτηρίων μέσω σχολικώνεπιτροπών 153.648


(Μόνο 2 σχολεία το 3ο δημοτικό και το 5ο γυμνάσιο πραγματοποίησαν επισκευές συνολικού ύψους περίπου 14.000ευρώ τα οποία καλύφθηκαν από τις σχολικές επιτροπές, περιλαμβάνονται δηλαδή στο ποσόν των 522.209,55ευρώ της παραγράφου Β).


 


Για το 2012, εκτός των συνεχιζόμενων, προβλέπονται και τα παρακάτω νέα έργα:


30.7331.52 Συντηρήσεις-Επισκευές-βελτιώσεις σχολικών


Κτηρίων «2012» (100.000 ιδίους πόρους+51.272,50 ΣΑΤΑ) 151.572,50


30.7326.08 Διαμορφώσεις-βελτιώσεις αύλειων χώρων σχολείων 2012 24.600


30.7336.26 Επισκευές-αναβαθμίσεις ανελκυστήρων σχολείων 15.000


30.7135.35 Προμήθεια εξοπλισμού πυρανίχνευσης κτηρίων


Εκπαίδευσης 2012 13.000


30.7331.54 Επεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του


κτηρίου του 3ου δημοτικού 0,01


 


Η λογική που διέπει το τεχνικό πρόγραμμα και που αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση της δημοτικής αρχής είναι η «συντηρητική» αντιμετώπιση των επισκευών των σχολείων στο σύνολό τους πλην ενός σχολείου ετησίως στο οποίο γίνονται συνολικότερες επισκευές (π.χ.4ο δημοτικό για το 2011 που θα ολοκληρωθεί το 2012, 3ο δημοτικό για το 2012 που-μακάρι- να ολοκληρωθεί εντός του 2012).


Οι ανάγκες όμως επισκευών στα σχολεία δεν καλύπτονται με 204.172,5ευρώ (κωδ.30.7331.52, 30.7326.08, 30.7336.26, 30.7135.35) πολύ περισσότερο που επί 2 χρόνια (2010 και 2011) δεν αξιοποιήθηκαν οι επιχορηγήσεις για επισκευές μέσω σχολικών επιτροπών και έγιναν επισκευές μέσω μόνο μίας εργολαβίας, αυτής του 2010. Τα σχολεία είναι «ζωντανοί οργανισμοί» με καθημερινές φθορές, οι οποίες εάν δεν επισκευάζονται άμεσα, συσσωρεύονται και μετά απαιτούν πολύ περισσότερα χρήματα για να επισκευαστούν.


 


Θεωρούμε ότι δεδομένων των συνθηκών και των αναγκών είναι απαραίτητο:

  • να αυξηθεί το ποσό που δίδεται από ιδίους πόρους στον κωδ.30.7331.52
κατά 148.427,50ευρώ ώστε να διατεθούν συνολικά 300.000ευρώ


όπως δεσμεύτηκε και ο Δήμαρχος στην σύσκεψη της 24ης Οκτωβρίου

  • να αυξηθεί το ποσό που δίδεται από ιδίους πόρους στον κωδ.30.7326.08
κατά 75.400ευρώ ώστε να διατεθούν συνολικά 100.000ευρώ


 


Ευχόμενοι κάθε επιτυχία \στην σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου


 


Αγία Παρασκευή 14/12/2011


Το Διοικητικό Συμβούλιο

Νεότερη Παλαιότερη