Τι συνέβη τελικά με την ερώτηση του Σωτήρη Ησαΐα για το Σιστοβάρη;

Πριν αρκετούς μήνες είχε συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο το ζήτημα του κτήματος Σιστοβάρη με εισηγητή τον κο Κουβόπουλο, ο οποίος είχε καταθέσει τέσσερις προτάσεις. Ο παριστάμενος επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας κος Παναγούλης είχε απορρίψει τις προτάσεις αυτές ως νομικά αβάσιμες κτλ.


Ο δημοτικός σύμβουλος της συμπολίτευσης Σωτήρης Ησαΐας είχε ζητήσει σε εκείνη τη συνεδρίαση από τον κο Παναγούλη να του στείλει γραπτώς και εμπεριστατωμένα γιατί οι προτάσεις Κουβόπουλου δεν ευσταθούσαν νομικά.


Ο κος Παναγούλης δεν ανταποκρινόταν στο αίτημα του κου Ησαΐα ενώ ο τελευταίος συχνά πυκνά το ανέφερε κατά τη διαδικασία δηλώσεων - ερωτήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο.


Στη συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας είχε αναφέρει ξανά το θέμα προειδοποιώντας ότι αν έως την Παρασκευή (4/11/2011 στις 17:00) δεν είχε την απάντηση του κου Παναγούλη θα ενεργούσε πλέον διαφορετικά.


Απήντησε επιτέλους η Ν.Υ. στον κο Ησαΐα; Κι αν δεν απήντησε, σε τι ενέργειες προχώρησε τελικά ο τελευταίος;

Νεότερη Παλαιότερη