Το νέο και ανανεωμένο Δ.Σ. του Συλλόγου Κατοίκων Τσακού

Στα γραφεία του Συλλόγου Κατοίκων Τσακού πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των εκλεγμένων μελών για την ανάδειξη των θέσεων όπως αυτά προήλθαν από τις εκλογές της προηγούμενης εβδομάδας και αναφέρονται στο καταστατικό του Συλλόγου.


Ύστερα, από μια σύντομη τοποθέτηση όλων των μελών τόσο του απερχόμενου όσο και του νέου Δ.Σ ακολουθήθηκε η διαδικασία εκλογής όπου οι υποψήφιοι έλαβαν τις παρακάτω θέσεις:
 • Πρόεδρος: Βασίλειος Σαββίδης

 • Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Σουσούδης

 • Γραμματέας: Αναστάσιος Μίχας

 • Ταμίας: Σταυρούλα Ζουμή

 • Έφορος: Ιωάννα Κουτσουρά

 • Μέλη: Άννα Γαιτάνου

  • Σταύρος Πασχαλίδης

  • Δημήτριος Μπεθάνης

  • Δημήτριος Μοραΐτης

Αξίζει να αναφερθεί ότι το νέο ΔΣ του Συλλόγου είναι ανανεωμένο κατά ένα πού μεγάλο ποσοστό σε σχέση με το προηγούμενο, απόδειξη και αναγνώριση της καλής προσπάθειας του Συλλόγου να ευαισθητοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη και να τους κάνει συμμέτοχους στην επίλυση των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και σαν συνοικία αλλά και σαν δήμος.


Τέλος, χαρακτηριστικό της όλης διαδικασίας ήταν ότι σχεδόν όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν ομόφωνα ενδεικτικό της καλής διάθεσης που υπήρχε.

Νεότερη Παλαιότερη