Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αγ. Παρασκευής

Μια φιλόδοξη και πολλά υποσχόμενη προσπάθεια του Δημάρχου και του Συλλόγου Επιστημόνων Αγίας Παρασκευής για την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 3/10/2011 στο Δημαρχείο της πόλης μας. Ο Σύλλογος Επιστημόνων, αντιλαμβανόμενος την ανάγκη για μια μεθοδευμένη και συστηματική υποστήριξη των υφιστάμενων ή εν δυνάμει επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, εισηγήθηκε την υλοποίηση του καινοτόμου προγράμματος «Επιχειρώ στο Δήμο μου». Στόχοι του προγράμματος είναι:
  • Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση δημοτών που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, σχετικά με διαδικασίες, νομικό πλαίσιο, δυνατότητες επιχορηγήσεων από το ΕΣΠΑ κλπ.

  • Ενημέρωση υφιστάμενων επιχειρήσεων που λειτουργούν στο Δήμο για τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων/ ενισχύσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του νέου Επενδυτικού Νόμου και άλλων ευρωπαϊκών ή εθνικών δράσεων.

  • Δικτύωση των επιχειρήσεων εντός του Δήμου Αγ. Παρασκευής για την ανάπτυξη συνεργειών και κοινών δράσεων.

  • Υποστήριξη για την ανάπτυξη συνεργασιών με πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς, ευρωπαϊκούς οργανισμούς και επιχειρήσεις με στόχο την επένδυση στην καινοτομία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.


Ο Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα και τη δυναμική του Προγράμματος ανακοίνωσε την έμπρακτη υποστήριξή του, με τη σύσταση γραφείου υποδοχής επιχειρηματιών στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Το γραφείο θα λειτουργεί σε συνεργασία με το Σύλλογο Επιστημόνων και θα έχει την ευθύνη υλοποίησης του  Προγράμματος.


 

Ο Πρόεδρος

Σωτήρης Ησαΐας
Νεότερη Παλαιότερη